مجله فراعمران

طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی     جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.   شناخت کریدورها در طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی …
۲ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش
اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی     جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.   مفهوم ساب اسمبلی یا زیر مقطع تیپ شناخت اسمبلی شناخت ضمایم اسم …
۱ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش
سبک پروفیل طولی لیبل خط پروژه سیویل تری دی سبک پروفیل طولی لیبل خط پروژه سیویل تری دی

سبک پروفیل طولی لیبل خط پروژه سیویل تری دی

سبک پروفیل طولی لیبل خط پروژه سیویل تری دی     جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید. اعمال سبک های پروفیل طولی استفاده از یک سبک برای مخفی سازی یک شی اعم …
۲ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش
پروفیل طولی و خط پروژه و نماهای پروفیل سیویل تری دی پروفیل طولی و خط پروژه و نماهای پروفیل سیویل تری دی

پروفیل طولی و خط پروژه و نماهای پروفیل سیویل تری دی

پروفیل طولی و خط پروژه و نماهای پروفیل سیویل تری دی   پروفیل طولی و خط پروژه در سیویل تری دی   جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزش …
۳ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش
سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی   سبک برچسب لیبل مسیر سیویل تری دی   جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل …
۱ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش
مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی     جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید. مفاهیم مسیر و شناخت Alignment ها (الاینمنت ها) اجزای مسیرها و راه ها روش …
۲ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش