مجله فراعمران

آشنایی با مفهوم درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو - Geostudio آشنایی با مفهوم درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو - Geostudio

آشنایی با مفهوم درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو - Geostudio

اگر شما نیز فقط یک مرتبه با نرم افزار Geostudio زیر مجموعه Seep/W کار کرده باشید متوجه شده اید که برای تعریف کردن مصالح به مدل خود نیاز به دو تابع نفوذپذیری و درصد رطوبت حجمی دارید. در این اموزش با ما همراه باشید تا با مفهوم درصد …
۲ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش GeoStudio