آموزش آباکوس - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

آموزش نرم افزار اباکوس همراه با تشریح مفاهیم تخصصی

آموزش نرم افزار اباکوس همراه با تشریح مفاهیم تخصصی

آشنایی با واحد در آباکوس

آشنایی با واحد در آباکوس

روش تحلیل صریح (Explicit) در اجزاء محدود

روش تحلیل صریح (Explicit) در اجزاء محدود

روش حل ضمنی (Implicit) در حل معادلات غیر خطی

روش حل ضمنی (Implicit) در حل معادلات غیر خطی

معرفی مدل دراکر پراگر و پارامتر نسبت تنش جریان

معرفی مدل دراکر پراگر و پارامتر نسبت تنش جریان

هر آنچه از نوع المان در آباکوس باید بدانید

هر آنچه از نوع المان در آباکوس باید بدانید