مجله فراعمران

بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف

بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف

زاویه اصطکاک داخلی خاک نیز مانند سایر پارامترهای ژئوتکنیکی نقش اساسی و مهمی را در طراحی ها و تصمیم گیری های ژئوتکنیکی ایفا می کند و تغییرات کوچک در این پارامتر بعضا باعث تغییر مسیر کلی پروژه های عمرانی به خصوص از نظر اقتصادی می شو …
۲ دقیقه
۸ دیدگاه
آموزش GeoStudio
بررسی مقادیر نفوذپذیری خاک های مختلف بررسی مقادیر نفوذپذیری خاک های مختلف

بررسی مقادیر نفوذپذیری خاک های مختلف

به درجه سهولت حركت يك سيال در داخل يك ماده متخلخل، اصطلاحا نفوذپذيري مي گويند. به عبارت ديگر، نفوذپذيري يك ماده عبارت است از قدرت عبوردهي آن ماده نسبت به سيالات مختلف. پس اين خاصيت ماده عبارت است از خواص ماده متخلخل سيال. ظرفيت خا …
۵ دقیقه
۱۴ دیدگاه
آموزش GeoStudio
منظور از nlgeom در آباکوس چیست ؟ منظور از nlgeom در آباکوس چیست ؟

منظور از nlgeom در آباکوس چیست ؟

در این آموزش با پرتال جامع مهندسی عمران همراه باشید تا با مفهوم nlgeom در آباکوس آشنا شوید. توجه : برای دانلود ویدیو آموزش نرم افزار اباکوس با مدلسازی یک مثال کاربردی اینجا کلیک کنید. در نرم افزار آباکوس در ماژول step پس از آنکه …
۲ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش آباکوس
دانلود نرم افزار Geostudio نسخه 2012 به همراه کرک و آموزش نصب دانلود نرم افزار Geostudio نسخه 2012 به همراه کرک و آموزش نصب

دانلود نرم افزار Geostudio نسخه 2012 به همراه کرک و آموزش نصب

Geostudio مجموعه نرم افزاری مربوط به شرکت Geo-Slope می باشد که دارای 8 زیرمجموعه به شرح زیر می باشد، در این پست می توانید ورژن v8.15.1.11236 نرم افزار Geostudio را (ورژن منتشر شده در سال 2015) همراه با کرک دانلود کنید. توجه : در …
۳ دقیقه
۱۳۴ دیدگاه
دانلود نرم افزار
آموزش تعریف تابع درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو – Geostudio آموزش تعریف تابع درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو – Geostudio

آموزش تعریف تابع درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو – Geostudio

هدف از ارائه این آموزش، اشنایی با تعریف مصالح در نرم افزار ژئواستادیو و اختصاص تابع درصد رطوبت حجمی به مصالح می باشد. پس با پرتال جامع مهندسی عمران (یو سیویل) همراه باشید. توجه 1 : برای دانلود نرم افزار Geostudio 2012 به همراه کر …
۲ دقیقه
۰ دیدگاه
آموزش GeoStudio
مکش ماتریک در نرم افزار ژئواستادیو چه معنایی دارد ؟ مکش ماتریک در نرم افزار ژئواستادیو چه معنایی دارد ؟

مکش ماتریک در نرم افزار ژئواستادیو چه معنایی دارد ؟

در این پست با پرتال جامع مهندسی عمران همراه باشید تا با مفهوم مکش ماتریک در مکانیک خاک غیر اشباع آشنا شوید. بسیاری از مدل سازی های ژئوتکنیکی با خاک غیر اشباع تحلیل می شوند، این در حالی است که مکانیک خاک غیراشباع به دلیل پیچیده بو …
۲ دقیقه
۵ دیدگاه
آموزش GeoStudio