مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

 

مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

مفاهیم مسیر و شناخت Alignment ها (الاینمنت ها)

اجزای مسیرها و راه ها

روش های ساخت مسیر

ساخت مسیر Alignment از یک چند خطی object ها (آبجکت ها) همچون پلی لاین ها

ایجاد Alignment با استفاده از ابزارهای ایجاد Alignment

اصطلاحات مسیر Alignment (الاینمنت)

ساخت مسیر ها با استفاده از جانمایی

آشنایی با انواع قوس ها در مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

ایجاد و ساخت قوس ساده

ایجاد و ساخت قوس کلئوتید یا اسپرال یا قوس اتصال

ایجاد و ساخت قوس معکوس

ایجاد و ساخت قوس سرپانتین متقارن

ایجاد و ساخت قوس سرپانتین نامتقارن

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

بررسی قوس ها در آیین نامه ۴۱۵ در مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

ترسیم و طراحی مسیرها Alignment ها در آیین نامه ۴۱۵ در سیویل تری دی

ترسیم قوس های ساده و اتصال (کلئوتید یا اسپرال) در آیین نامه ۴۱۵

طراحی قوس های ساده و اتصال (کلئوتید یا اسپرال) در آیین نامه ۴۱۵

ایجاد یک مسیر Alignment (الاینمنت) بر اساس اطلاعات فنی فایل اکسل

ایجاد آفست و تعریض مسیر Alignment (الاینمنت)

نکات طرح هندسی راه در آیین نامه ۴۱۵

ساخت مسیر با استفاده از قیدهای طراحی و تنظیم های چک

ساخت یک مسیر آفست و درج Mask بر روی آن

بررسی رفتار هوشمندانه مسیرها

ویرایش مسیر در نقشه برداری در مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

ویرایش هندسه ی مسیرها Alignment ها (الاینمنت ها)

ویرایش Alignment ها با گیره ها یا قلاب ها

ویرایش Alignment ها با استفاده از Alignment layout Tools

ویرایش Alignment ها به صورت عددی

ویرایش در سطح جزء

تکنیک های ویرایش مسیرها Alignment ها (الاینمنت ها) در نقشه برداری

تغییر اجزای مسیر در مسیرها Alignment های Civil 3D سیویل تری دی

ایجاد پارکینگ و اضافه عرض در مسیرها Alignment ها (الاینمنت ها)

تعریض مسیرها Alignment ها (الاینمنت ها)

اعمال فایل های ضوابط طراحی و Check Setها

اعمال Check setهای طراحی

اعمال فایل های ضوابط طراحی

اختصاص دادن سرعت های طراحی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید