طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

 

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

شناخت کریدورها در طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

آشنایی با مشخصات یک کریدور و نحوه ترکیب مسیرها، پروفیل ها و اسمبلی ها

نقش اسمبلی ها یا مقاطع تیپ در کریدورها

ایجاد یک کریدور

آشنایی با تارگت ها Target یا اهداف کریدور

ایجاد سطوح کریدور برای محاسبات طراحی و احجام
شناخت کریدورها

شناخت زنجیره سه بعدی

بررسی اسمبلی و شناخت ضمایم اسمبلی و نقش آن در کوریدور

شناخت خطوط عارضه ای یا فیچر لاین های کریدور

شناخت سطح کریدور

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

ایجاد یک کریدور طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

بازسازی کریدور Rebuild The Corridor

رفع نقص های کریدور ساخته شده

درک اهداف Target

استفاده از مسیرها و پروفیل های هدف 

اضافه کردن سطح هدف برای شیب اتصال به سطح در طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

اعمال Target های کریدور 

شناخت Target های سطحی

شناخت Target های عرضی یا آفست

شناخت Target های تراز ارتفاعی یا شیب

اتصال ترازهای ارتفاعی پیشنهادی به ترازهای ارتفاعی موجود

ایجاد رفتار Target

تخصیص Target ها

به کارگیری تارگت ها یا اهداف برای تعریض جاده

ناحیه کریدور در طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

اصول ساخت سطوح کریدور

ایجاد سطوح کریدور Corridor surface

ساخت سطوح کریدور از داده های لینک

ساخت سطوح کریدور از فیچر لاین یا خط های مشخصه

ساخت سطوح کریدور از داده های لینک و فیچر لاین ها

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

جایگزین کردن سطوح کریدور طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

آشنایی با انواع مرز ها

اضافه کردن مرز سطح Boundary

اضافه کردن خودکار یک مرز به سطح کریدور

انجام محاسبات حجم خاکبرداری و خاکریزی

ساخت کریدور مسیل

تقاطع ها و دوربرگردان در سیویل تری دی طراحی ساخت کریدور مسیر civil3d سیویل تری دی

ترسیم و طراحی یک تقاطع سه راهی در نرم افزار سیویل تری دی

ترسیم و طراحی یک دوربرگردان در نرم افزار سیویل تری دی

شناخت کریدورها

آشنایی با مشخصات یک کریدور و نحوه ترکیب مسیرها، پروفیل ها و اسمبلی ها

نقش اسمبلی ها یا مقاطع تیپ در کریدورها

ایجاد یک کریدور

آشنایی با تارگت ها Target یا اهداف کریدور

ایجاد سطوح کریدور برای محاسبات طراحی و احجام

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید