سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

 

سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

آشنایی با مفهوم دِور یا بَربُلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

اصطلاحات دِور یا بَربُلندی

بررسی فایل های ضوابط طراحی

انواع مقطع های تیپ مرتبط با دِور یا بَربُلندی

آماده سازی مسیر جهت اعمال َبربُلندی

مقطع های تیپ مرتبط با بَربُلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

اعمال بَربُلندی به مسیر در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

بررسی اور لپ Overlap در دِور یا بَربُلندی

ویرایش دِور یا بَربُلندی

نماهای دِور یا بَربُلندی

تهیه فایل پشتیبان از دِور یا بَربُلندی

آشنایی با دِور یا بَربُلندی

اضافه کردن دِور یا بَربُلندی به مسیر در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

ساخت نمای دِور یا بَربُلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

 

استانداردهای اعمال بربلندی

روش های اعمال بربلندی

بر بلندی در جاده های جدا نشده

بر بلندی در جاده های جداشده

معرفی پارامترهای لازم برای اعمال بربلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

ویرایش اطلاعات بربلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

مرور اطلاعات منحنی های ویرایش معیارهای طراحی و محاسبه مجدد بربلندی

نماهای بر بلندی

ایجاد و ویرایش نماهای مریلندی

سبک های نمای بربلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید