سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی
در این پست می‌خوانید:
 • سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

   

  سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

   

  جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

   

  آشنایی با مفهوم دِور یا بَربُلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

  اصطلاحات دِور یا بَربُلندی

  بررسی فایل های ضوابط طراحی

  انواع مقطع های تیپ مرتبط با دِور یا بَربُلندی

  آماده سازی مسیر جهت اعمال َبربُلندی

  مقطع های تیپ مرتبط با بَربُلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

  اعمال بَربُلندی به مسیر در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

  بررسی اور لپ Overlap در دِور یا بَربُلندی

  ویرایش دِور یا بَربُلندی

  نماهای دِور یا بَربُلندی

  تهیه فایل پشتیبان از دِور یا بَربُلندی

  آشنایی با دِور یا بَربُلندی

  اضافه کردن دِور یا بَربُلندی به مسیر در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

   

  جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

  ساخت نمای دِور یا بَربُلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

   

  استانداردهای اعمال بربلندی

  روش های اعمال بربلندی

  بر بلندی در جاده های جدا نشده

  بر بلندی در جاده های جداشده

  معرفی پارامترهای لازم برای اعمال بربلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

  ویرایش اطلاعات بربلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

  مرور اطلاعات منحنی های ویرایش معیارهای طراحی و محاسبه مجدد بربلندی

  نماهای بر بلندی

  ایجاد و ویرایش نماهای مریلندی

  سبک های نمای بربلندی در سوپرالویشن یا دور بربلندی در civil 3d سیویل تری دی

   

  جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  دیدگاه‌ها ۰
  ارسال دیدگاه جدید