سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی
در این پست می‌خوانید:
 • سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

   

  سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

   

  جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

   

  استفاده از گریپ ها در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  عمود نمودن خط نمونه برداری بر مسير

  نمونه برداری از منابع اطلاعاتی دیگر

  ویرایش مقاطع عرضی

  ویرایش یک مقطع با استفاده از پنجره Section Editor 

  ویرایش یک مقطع با استفاده از گریپ ها

  ویژگی های خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  مقاطع و نماهای مقطع در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  ویرایش ویژگی های گروه خط نمونه برداری

  ویرایش ویژگی های خطوط نمونه برداری

  ویرایش ویژگی های مقاطع

  ویرایش ویژگی های نماهای مقاطع عرضی

  ویرایش ویژگی های گروه نمای مقطع در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

   

  جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

  سبکهای خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  مقاطع عرضی

  نماهای مقطع عرضی

  ایجاد و ویرایش سبکهای خطوط نمونه برداری

  ایجاد و ویرایش سبکهای مقاطع عرضی

  برچسب های خطوط نمونه برداری

  تغییر دادن سبک برچسب پیش فرض خطوط نمونه برداری

  ویرایش برچسب های خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  سبکهای برچسب خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  برچسب های مقاطع عرضی

  سبکهای برچسب مقاطع عرضی

  مجموعه های برچسب مقاطع عرضی

  اضافه نمودن و یا ویرایش برچسب های مقاطع عرضی

  برچسب های نمای مقاطع عرضی در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

   

  جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

  سبکهای برچسب نمای مقطع عرضی در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  ایجاد برچسب های مقطع عرضی

  نوارهای اطلاعات نمای مقطع عرضی

  سبکهای نوار اطلاعات نمای مقطع 

  ایجاد یک سبک نوار اطلاعات Section Data

  مجموعه های نوار اطلاعات نمای مقطع در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  دیدگاه‌ها ۰
  ارسال دیدگاه جدید