سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

 

 

سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

اعمال سبک های مقطع عرضی در سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

اعمال برچسب های مقطع عرضی

کنترل نمایش مقطع عرضی کریدور با سبک های Code set style

اعمال برچسب ها به وسیله Code Set Style ها

اعمال سبک های نمای مقطع عرضی در سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

اعمال باندهای نمای مقطع عرضی در سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

اعمال سبک های نموداری گروهی

ایجاد برچسب های نمای مقطع عرضی

تصویر سازی اشیاء در نمای مقطع در سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

اعمال سبک های و برچسب های مقطع عرضی سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

 

کنترل نمایش مقطع عرضی کریدور با سبک های code set styles برای تغییر ظاهر مقاطع عرضی

اعمال سبک های نمایش مقطع و نوارهای نمای مقطع عرضی

اعمال سبک های نمودار گروهی

ایجاد اطلاعات اضافی با استفاده از برچسب های نمای مقطع عرضی در سبک و لیبل Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

[real3dflipbook id="1"]
دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید