سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

 

سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

سبک برچسب لیبل مسیر سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

استفاده از سبک مسیرها Alignment Styles در سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

اعمال برچسب های مسیر Alignment

ایجاد و اعمال Label Setها

کاربرد Alignment label Setها

ویرایش برچسب های مسیر Alignment

 

ایجاد برچسب های ایستگاه و آفست Station/Offset و کیلومتراژ

ایجاد برچسب های نقاط هندسی

ایجاد برچسب های سگمنت یا جزء (Segment Labels) یا بخش ها

استفاده از برچسب های تگ Tag جهت منظم کردن نمایش اطلاعات

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

انواع جداول مسیرها Create Table در سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی

ایجاد جدول خطوط

ایجاد جدول قوس ها

ایجاد جدول اسپایرال ها یا قوس های اتصال

ایجاد جدول سگمنت یا بخش ها

خروجی گرفتن از مسیرها Alignment ها (الاینمنت ها)

گزارش گیری از مسیرها Alignment ها (الاینمنت ها) در سبک برچسب لیبل مسیر civil3d سیویل تری دی 

اعمال سبک مسیرها Alignment Styles جهت تغییر ظاهر

اعمال برچسب ها به مسیرها Alignment Labels همچون کیلومتراژ گذاری

ایجاد گروه های برچسب ایستگاه گذاری، تیک مارک ها و نقاط هندسی مسیر

ایجاد برچسب های قطعه

اعمال Tag Labelها و ایجاد جداول.

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید