ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

 

 

ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

آشنایی با Section Editor در ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

ویرایش طرح کریدور با استفاده از Section Editor

آشنایی خطوط نمونه Sample Lines

آشنایی با نوار ابزار Sample Line Group

ایجاد خطوط نمونه Sample Lines

ایجاد نماهای مقطع عرضی در ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

ایجاد نماهای منفرد مقطع

ایجاد چندین نمای مقطع

دلیل استفاده از خطوط نمونه بیشتر

نمونه برداری از نمونه های بیشتر

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

ساخت فهرست حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی در ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

ساخت یک جدول حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی در ترسیم

محاسبه احجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی به تفکیک مصالح Calculate volume by material

تولید گزارش حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی

استفاده از Section Editor برای مشاهده و ویرایش کریدورها در مقاطع عرضی

ایجاد خطوط نمونه در ترسیم Section مقاطع عرضی Civil 3D سیویل تری دی

ایجاد نماهای مقطع به صورت تکی و گروهی و قرارگیری شون در شیت ها

نمونه برداری از منابع مختلف برای مشاهده اطلاعات اضافی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

دیدگاه‌ها ۲

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید