اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

 

اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

مفهوم ساب اسمبلی یا زیر مقطع تیپ

شناخت اسمبلی
شناخت ضمایم اسمبلی
ایجاد اسمبلی یا مقاطع تیپ
بررسی مفهوم Subassemblies Mode of
مقطع های تیپ موجود
ایجاد یک اسمبلی یا مقطع تیپ نمونه ی جاده

ویرایش مقطع تیپ در اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

ساخت مقطع های تیپ برای کاربردهای غیر جاده ای
زیر مقطع های تیپ ویژه
استفاده از لینک های عمومی
اتصال شیب به سطح با استفاده از لینک های عمومی
کار یا زیر مقطع های تیپ اتصال شیب به سطح در اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

دسته بندی مقطع های تیپ در اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

ذخیره مقطع های تیپ سفارشی شده در پالت ابزار
ذخیری یک مقطع تیپ کامل شده در پالت ابزار
اسمبلی شرطی در سیویل تری دی
چگونگی ساخت و مدیریت اسمبلی و ساب اسمبلی
ساخت یک اسمبلی یا مقطع تیپ از باندهای سواره رو، جدول ها، آب روها و پیاده روها
ویرایش اسمبلی یا مقطع تیپ
اضافه کردن زیرمقطع تیپ دی لایت Daylight برای اتصال شیب در اسمبلی Assembly مقطع تیپ Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید