پکیج آموزش اکسل - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶

۰
۴۲
۳۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم حل مثال های فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶