فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل 2016
20%
تخفیف

فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 25,000 تومان 20,000

فیلم آموزش توابع و بانک اطلاعاتی در اکسل 2016 با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
تومان 25,000 تومان 20,000
فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016
25%
تخفیف

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 40,000 تومان 30,000

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016 به زبان فارسی با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل…

0
تومان 40,000 تومان 30,000
فیلم آموزش مقدماتی اکسل 2016
17%
تخفیف

فیلم آموزش مقدماتی اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 60,000 تومان 50,000

فیلم آموزش مقدماتی اکسل 2016 با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی با بیش از 40…

0
تومان 60,000 تومان 50,000
20%
تخفیف

فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 25,000 تومان 20,000

فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل 2016 با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
تومان 25,000 تومان 20,000
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل 2016
20%
تخفیف

فیلم آموزش توابع مالی در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 25,000 تومان 20,000
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل 2016 با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی با بیش…
0
تومان 25,000 تومان 20,000
فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل 2016
14%
تخفیف

فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 35,000 تومان 30,000

فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل 2016 با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل…

0
تومان 35,000 تومان 30,000
فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل 2016
14%
تخفیف

فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 35,000 تومان 30,000

فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل 2016 با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
تومان 35,000 تومان 30,000
فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل 2016
14%
تخفیف

فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 35,000 تومان 30,000

فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل 2016 با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
تومان 35,000 تومان 30,000
فیلم حل مثال های فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل 2016
13%
تخفیف

فیلم حل مثال های فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل 2016

بدون امتیاز 0 رای
تومان 40,000 تومان 35,000

فیلم حل مثال های کاربردی از توابع عددی و آماری در اکسل 2016 به زبان فارسی با تلاش گروه مهندسی فراعمران…

0
تومان 40,000 تومان 35,000