فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶
43%
تخفیف

فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش توابع و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
20,000 تومان
فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶
33%
تخفیف

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶ به زبان فارسی با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل…

0
30,000 تومان

فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی با بیش از ۴۰…

3
60,000 تومان
فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶
43%
تخفیف

فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
20,000 تومان
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶
43%
تخفیف

فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶

[vc_row][vc_column][vc_column_text]فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی با بیش…

1
20,000 تومان
فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶
33%
تخفیف

فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل…

1
30,000 تومان
فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل ۲۰۱۶
33%
تخفیف

فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
30,000 تومان
فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل ۲۰۱۶
33%
تخفیف

فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل ۲۰۱۶

فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

0
30,000 تومان
فیلم حل مثال های فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶
30%
تخفیف

فیلم حل مثال های فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶

فیلم حل مثال های کاربردی از توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶ به زبان فارسی با تلاش گروه مهندسی فراعمران…

0
35,000 تومان