پکیج آموزش اکسل - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

در حال برگزاری
فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل ۲۰۱۶
در حال برگزاری
فیلم آموزش فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶


ارسال تیکت جدید