فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل 2016
43%
تخفیف

فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 35,000 تومان 20,000

فیلم آموزش توابع و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

تومان 35,000 تومان 20,000
فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل 2016
33%
تخفیف

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 45,000 تومان 30,000

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶ به زبان فارسی با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل…

تومان 45,000 تومان 30,000

فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 60,000

فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی با بیش از ۴۰…

تومان 60,000
43%
تخفیف

فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 35,000 تومان 20,000

فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

تومان 35,000 تومان 20,000
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل 2016
43%
تخفیف

فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 35,000 تومان 20,000
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی با بیش…
تومان 35,000 تومان 20,000
فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل 2016
33%
تخفیف

فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 45,000 تومان 30,000

فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل…

تومان 45,000 تومان 30,000
فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل 2016
33%
تخفیف

فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 45,000 تومان 30,000

فیلم آموزش توابع جستجو و ارجاع در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

تومان 45,000 تومان 30,000
فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل 2016
33%
تخفیف

فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 45,000 تومان 30,000

فیلم آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل ۲۰۱۶ با تلاش گروه مهندسی فراعمران پکیج آموزش گام به گام اکسل مهندسی…

تومان 45,000 تومان 30,000
فیلم حل مثال های فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل 2016
30%
تخفیف

فیلم حل مثال های فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶

بدون امتیاز 0 رای
تومان 50,000 تومان 35,000

فیلم حل مثال های کاربردی از توابع عددی و آماری در اکسل ۲۰۱۶ به زبان فارسی با تلاش گروه مهندسی فراعمران…

تومان 50,000 تومان 35,000