×
خرید
آموزش تکنیک های پیشرفته و کاربردی WORD ۲۰۱۶ به زبان فارسی
تومان 100,000 تومان 70,000

آموزش تکنیک های پیشرفته و کاربردی WORD ۲۰۱۶ به زبان فارسی

خرید
فیلم آموزش مثال های پروژه محور WORD ۲۰۱۶
تومان 70,000 تومان 40,000

فیلم آموزش مثال های پروژه محور WORD ۲۰۱۶

خرید
آموزش جامع و کاربردی WORD ۲۰۱۶ به زبان فارسی
تومان 80,000 تومان 50,000

آموزش جامع و کاربردی WORD ۲۰۱۶ به زبان فارسی

خرید
آموزش تکنیک های پیشرفته و کاربردی پاورپوینت ۲۰۱۶ به زبان فارسی
تومان 100,000 تومان 70,000

آموزش تکنیک های پیشرفته و کاربردی پاورپوینت ۲۰۱۶ به زبان فارسی

خرید
آموزش پروژه محور پاورپوینت ۲۰۱۶ به زبان فارسی
تومان 70,000 تومان 40,000

آموزش پروژه محور پاورپوینت ۲۰۱۶ به زبان فارسی

خرید
آموزش جامع و کاربردی پاورپوینت ۲۰۱۶ به زبان فارسی
تومان 80,000 تومان 50,000

آموزش جامع و کاربردی پاورپوینت ۲۰۱۶ به زبان فارسی

خرید
فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶
تومان 35,000 تومان 20,000

فیلم آموزش توابع اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی در اکسل ۲۰۱۶

خرید
فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶
تومان 45,000 تومان 30,000

فیلم آموزش فرمول نویسی در اکسل ۲۰۱۶

خرید
فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶
تومان 60,000

فیلم آموزش مقدماتی اکسل ۲۰۱۶

خرید
فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶
تومان 35,000 تومان 20,000

فیلم آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل ۲۰۱۶

خرید
فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶
تومان 35,000 تومان 20,000

فیلم آموزش توابع مالی در اکسل ۲۰۱۶

خرید
فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶
تومان 45,000 تومان 30,000

فیلم آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل ۲۰۱۶

0