کارشناسی ارشد - صفحه 3 از 26 - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

انواع عایق صوتی ساختمان و مصالح آکوستیک

انواع عایق صوتی ساختمان و مصالح آکوستیک

با انواع عایق حرارتی در ساختمان آشنا شوید

با انواع عایق حرارتی در ساختمان آشنا شوید

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با روش های کیفی و تحلیلی

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با روش های کیفی و تحلیلی

ضوابط و شرایط نگهداری سیمان فله ای و پاکتی

ضوابط و شرایط نگهداری سیمان فله ای و پاکتی

با روش بلوک لغزشی نیومارک آشنا شوید

با روش بلوک لغزشی نیومارک آشنا شوید

تعیین پارامترهای دینامیکی خاک با آزمایش های آزمایشگاهی

تعیین پارامترهای دینامیکی خاک با آزمایش های آزمایشگاهی