مفاهیم علمی - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

با نحوه توزیع رسوب در مخازن سدها آشنا شوید

با نحوه توزیع رسوب در مخازن سدها آشنا شوید

انواع دیافراگم در ساختمان با نکات تحلیل و طراحی آنها

انواع دیافراگم در ساختمان با نکات تحلیل و طراحی آنها

نحوه انجام تحلیل غیرخطی سازه در برابر زلزله

نحوه انجام تحلیل غیرخطی سازه در برابر زلزله

4 مورد از نکات ژئوتکنیکی طراحی هر نوع سازه

4 مورد از نکات ژئوتکنیکی طراحی هر نوع سازه

با روش های تحلیل دینامیکی خطی سازه آشنا شوید

با روش های تحلیل دینامیکی خطی سازه آشنا شوید

آموزش نحوه ساخت سگمنت در 9 مرحله

آموزش نحوه ساخت سگمنت در 9 مرحله