پایدارسازی گود به روش نیلینگ و نحوه اجرای آن

پایدارسازی گود به روش نیلینگ و نحوه اجرای آن

در این پست ابتدا اهمیت پایدارسازی گودها را به اختصار شرح می دهیم سپس در ادامه به تعریف پایدارسازی گود به روش نیلینگ می پردازیم.

در ادامه پس از تعریف این روش به بررسی کاربرد، مراحل اجرا و اصول کلی طراحی روش میخکوبی Nailing می پردازیم بنابراین با ما همراه باشید.

توجه : برای دانلود پروژه کامل میخکوبی خاک (نیلینگ) اینجا کلیک کنید.

مقدمه

یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های موجود در رشته مهندسی عمران، احداث سازه ها، حفاظت از گودبرداری و ساختمان های موجود در مجاورت آن می باشد.

در صورت رعایت نکردن روش های مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنین شیب های در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذیری خواهد گردید.

مخاطرات بوجود آمده ناشی از نشست های احتمالی و تقلیل ظرفیت باربری و تغییر مکان های جانبی موجب ایجاد ترک در سازه های مجاور گود خواهد شد.

به منظور جلوگیری از موارد ذکر شده لازم است قبل از شروع عملیات گودبرداری از روش های نگهداری و مهار بندی جانبی استفاده شود تا در محیطی پایدار و ایمن بتوان عملیات را ادامه داد.

پایدارسازی گود به روش نیلینگ از حدود سه ده اخیر آغاز شده و تاکنون نیز بعنوان یک تکنیک برای پایدارسازی ترانشه ها و حفاظت گود با انعطاف پذیری بالا استفاده می گردد.

روش نیلینگ در گودبرداری چیست ؟

پایدارسازی گود به روش نیلینگ بعنوان یک سیستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهری و فضاهای محدود بسیار کارا بوده و بدلیل امکان همزمانی اجرا در چند جبهه کاری از سرعت خوبی برخوردار می باشد.

با توجه به درجه پایداری امکان اجرای گود قائم وجود داشته و همچنین در انواع شرایط خاک، اجرای آن امکان پذیر می باشد مهمترین ویژگی این روش محسوب می شود .

این روش برای سازه های زیر زمینی بخصوص در فضای های محدود شهری مانند ایستگاه های مترو مناسب می باشد.

روش اجرای نیلینگ

تئوری استفاده از روش میخکوبی خاک بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد.

استفاده از این روش موجب :

 • افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد.
 • محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکان های خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.
 • کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.

باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شود.

پایدارسازی گود به روش نیلینگ

شکل ۱ : پایدارسازی گود به روش نیلینگ

روش نیلینگ

شکل ۲ : پایدارسازی گود به روش نیلینگ

کاربرد نیلینگ در پروژه های عمرانی

از جمله موارد کاربرد نیلینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • پایداری ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها.
 • پایداری جداره تونل ها و سازه های زیر زمینی.
 • پایدار سازی و حفاظت گود در سازه های مناطق شهری، ساختمان های مجاور گود، ایستگاه های زیر زمینی مترو و …
 • پایدار سازی کوله های مجاور پل ها در زمین های سست و ریزشی.

برای مهار کششی نیلینگ معمولا از آرماتورهای فولادی با قطر ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر و با حد تسلیم ۴۲۰ الی ۵۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع استفاده می شود.

این آرماتورها معمولا درون یک چال حفاری شده با قطر ۷۶ الی ۱۵۰ میلیمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزریق می گردد.

فواصل بین مهارهای کششی در حدود ۱ الی ۲ متر می باشد و طول آنها نیز در حدود ۷۰ الی ۱۰۰ درصد ارتفاع گود می باشد و حداقل شیب نسبت به افق حدودا ۱۵ درجه می باشد.

باید توجه داشت که رویه شاتکریت شده روی ترانشه های حفاری شده نقش سازه ای نداشته اما می توان جهت اطمینان برای پایداری موقت خاک بین مهارها استفاده نمود.

مراحل اجرای سیستم نیلینگ

مراحل اجرای سیستم نیلینگ به صورت مختصر به شرح زیر است :

 • مرحله اول : گودبرداری ترانشه و یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات.
 • مرحله دوم : حفاری چال جهت نصب مهار کششی
 • مرحله سوم : قراردادن آرماتور داخل چال و تزریق چال.
 • مرحله چهارم : اجرای سیستم زهکشی و اجرای شاتکریت جداره و نصب ضخامت فولادی.
 • مرحله پنجم : گودبرداری مرحله بعدی ترانشه و یا گود و ایجاد پله های بعدی علمیات.
 • مرحله ششم : اجرای پوشش شاتکریت نهایی پس از اتمام آخرین مرحله حفاری.

نحوه اجرای روش نیلینگ

شکل ۳ : اجرای روش نیلینگ

اصول طراحی نیلینگ

مراحل طراحی سیستم نیلینگ به صورت مختصر به شرح زیر است:

 • هندسه سازه مشخص گردد.
 • عمق و زاویه شیب خاکبرداری مشخص گردد.
 • بارگذاری و بارهای وارده بر نیلینگ برآورد شود.
 • انتخاب نوع آرماتور شامل سطح مقطع، طول و فاصله از یکدیگر و در هر تراز مقاومت موضعی آنها تضمین گردد تا مقاومت از نظر استحکام و ظرفیت چسبندگی برای تحمل نیروها تخمین زده شده و با ضریب اطمینان مناسب و قابل قبول کنترل شوند.
 • پایداری کل سازه نگهدارنده و خاک اطراف آن در زمان حفاری گود و ایجاد پله های حفاری و بررسی و کنترل ضریب اطمینان قابل قبول.
 • تخمین نیروهای وارده بر صفحه فولادی Bearing Plate
 • در نظر گرفتن سطح پیزومتریک آب های زیر زمینی و لحاظ نمودن سیستم زهکش

مراحل اجرای نیلینگ

منبع : پرتال جامع مهندسی عمران – ucivil.ir

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید