پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا و مراحل اجرای آن

پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا و مراحل اجرای آن
در این پست می‌خوانید:
 • روش گودبرداری به روش خرپا يكي از مناسب ترين و متداول ترين روش هاي اجرايي سازه نگهبان در مناطق شهري است.

  اجراي آن ساده بوده و نياز به تجهيزات و تخصص بالايي ندارد و در عين حال قابليت انعطاف زيادی از نظر اجرا در شرايط مختلف دارد.

  توجه : برای آشنایی با سایر روش های پایدارسازی گودبرداری اینجا کلیک کنید.

  پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا

  مراحل اجرای پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا

  در ادامه مراحل پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا را به صورت تصویری بر می شماریم.

  مرحله اول : حفاری چاه

  براي اجراي اين نوع سازه نگهبان ابتدا در محل عضوهای قائم خرپا كه در مجاورت ديواره گود قرار دارند چاه هايي را حفر مي كنيم.

  عمق اين چاه ها برابر با عمق گود به اضافه مقداري اضافه براي اجراي شمع انتهای تحتاني عضو خرپاست.

  مراحل پایدارسازی گود

  مرحله دوم : تراز کردن محل نشیمن و استقرار المان قائم بعد از حفاری چاه

  روش خرپا سازه نگهبان

  مرحله سوم : نصب سبد آرماتور شمع سازه نگهبان

  طول شمع را كه با LP نشان داده مي شود از طريق محاسبه به دست مي آوريم، آنگاه درون شمع را آرماتوربندي می کنیم.

  سازه نگهبان خرپایی

  مرحله چهارم : نصب المان قائم (المان کششی)

  پس از آرماتوربندی شمع، عضو قائم را در داخل شمع قرار مي دهيم.

  روش خرپایی سازه نگهبان

  مرحله پنجم : بتن ریزی شمع سازه نگهبان

  پس از سخت شدن بتن انتهاي تحتاني عضو قائم، به صورت گيردار در داخل شمع قرار خواهد گرفت.

  سپس خاك را در امتداد ديواره گود با يك شيب مطمئن برميداريم.

  روش خرپا در گودبرداری

  مرحله ششم : رعایت فاصله به اندازه نصف ارتفاع خاکبرداری از جداره های گود جهت خاکبرداری باکس وسط تا تراز کف گود

  گودبرداری به روش خرپا

  مرحله هفتم : تکمیل خاکبرداری باکس وسط و شروع پی کنی فونداسیون اعضای مورب (اعضای فشاری)

  پایدارسازی گود

  مرحله هشتم : آرماتوربندی، قالب بندی، نصب صفحه ستون و بتن ریزی فونداسیون های تکی

  در ادامه فونداسيون پاي عضو مايل را اجرا مي كنيم. اين فونداسيون در پلان به صورت مربعي است.

  عرض فونداسيون را با BF و ضخامت يا ارتفاع آن را با B نشان مي دهيم.

  مهارسازی گود با اعضای کششی

  مرحله نهم : نصب المان های مورب

  پس از آن، عضو مايل را از يك طرف به عضو قائم و از طرف ديگر به ورق كف ستون بالاي فونداسيون متصل مي كنيم.

  عمليات فوق را براي تمام خرپاهای سازه نگهبان در امتداد ديواره به صورت همزمان اجرا مي كنيم.

  حال خاك محصور بين اعضاي قائم و افقي خرپا را در سرتاسر امتداد ديواره به صورت مرحله به مرحله برميداريم.

  سپس در هر مرحله اعضاي افقي و قطري خرپا را به تدريج نصب ميكنيم تا اينكه خرپا تكميل شود.

  پایدارسازی گود

  پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا

  مرحله دهم : آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی

  مهاربندی گود

  مرحله یازدهم : خاکبرداری مرحله به مرحله و تکمیل اجزا سازه نگهبان

  مهارسازی گودبرداری

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  دیدگاه‌ها ۰
  ارسال دیدگاه جدید