دانلود کتاب مکانیک خاک کریگ Craige

مکانیک خاک کریگ

در این پست برای شما همراهان پرتال جامع مهندسی عمران کتاب مکانیک خاک کریگ را برای دانلود قرار داده ایم.

توجه : برای دانلود حل المسائل کتاب مکانیک خاک کریگ اینجا کلیک کنید.

کتاب کریگ مشتمل بر ۴۵۸ صفحه و ۱۱ فصل می باشد که عناوین فصل های مختلف آن به شرح زیر است.

فصل اول : مشخصه های اصلی خاک ها ( شامل طبیعت خاک، تحلیل اندازه ذره و … )

فصل دوم : تراوش ( شامل نفوذپذیری، تئوری تراوش، شبکه جریان و … )

فصل سوم : تنش موثر ( شامل اصل تنش موثر، پاسخ تنش موثر بر تغییر تنش کل و … )

فصل چهارم : مقاومت برشی ( شامل گسیختگی برشی، آزمایش های مقاومت برشی و … )

فصل پنجم : تنش ها و جابجایی ها ( شامل جابجایی های ناشی از تئوری الاستیک و … )

فصل ششم : فشار جانبی خاک ( شامل تئوری رانکین، تئوری کولمب و … )

فصل هفتم : تئوری تحکیم ( شامل آزمایش ادومتری، محاسبه فشار پیش تحکیمی و … )

فصل هشتم : ظرفیت باربری ( شامل ظرفیت باربری نهایی، ظرفینت باربری مجاز رس ها و … )

فصل نهم : پایداری شیب ( شامل روش قطعات، روش بیشاپ، روش کلی آنالیز و … )

فصل دهم : مطالعات ژئوتکنیکی ( روش های مطالعات، مته دستی، مته مکانیکی و … )

فصل یازدهم : مطالعه موردی ( شاما روش های مشاهداتی، موارد مخرب و … )

مکانیک خاک کریگ

آیکون دانلود

دانلود با حجم ۴ مگابایت با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر