دانلود کتاب مقاومت مصالح هیبلر ویرایش ۱۰

مقاومت مصالح هیبلر

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران ویرایش ۱۰ کتاب مقاومت مصالح هیبلر را با کیفیت عالی و امکان جستجو در متن گردآوری نموده ایم. این کتاب مشتمل بر ۹۰۱ صفحه و ۱۴ فصل و به زبان لاتین می باشد.

مقاومت مصالح هیبلر

عناوین فصل های مختلف آن به شرح زیر می باشد :

فصل اول : تنش ( شامل تعادل یک جسم تغییر شکل پذیر و …. )

فصل دوم : کرنش ( شامل تغییر شکل و کرنش )

فصل سوم : ویژگی های مکانیکی مصالح ( شامل آزمایش های کشش و فشار و …. )

فصل چهارم : بار محوری ( شامل تغییر شکل یک عضو با بار محوری و …. )

فصل پنجم : پیچش ( شامل روابط پیچش، زاویه چرخش و … )

فصل ششم : خمش ( شامل نمودارهای خمش و برش و …. )

فصل هفتم : برش معکوس ( شامل روابط برش، برش در المان های مستقیم و …. )

فصل هشتم : بارهای ترکیبی ( بیان تنش ناشی از بارهای مرکب و … )

فصل نهم : انتقال تنش ( انتقال تنش صفحه ای و …. )

فصل دهم : انتقال کرنش ( شامل کرنش صفحه ای، دایره مور و …. )

فصل یازدهم : طراحی تیرها و میله ها ( شامل مباحث پایه طراحی تیر و …. )

فصل دوازدهم : تغییر شکل میله ها و تیرها ( شامل منحنی الاستیک و …. )

فصل سیزدهم : کمانش ستون ها ( شامل بارهای بحراین و …. )

فصل چهاردهم : روش های انرژی ( شامل بار خارجی و انرژی کرنشی و …. )

آیکون دانلود

دانلود با حجم ۱۵۴ مگابایت با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر