دانلود کتاب تئوری الاستیسیته تیموشنکو Timoshenko

دانلود کتاب تئوری الاستیسیته تیموشنکو Timoshenko

در این پست برای شما مخاطبان کتاب تئوری الاستیسیته تیموشنکو ویرایش اول را که به زبان لاتین است برای دانلود قرار داده ایم.

پیشنهاد دانلود : کتاب الاستیسیته مارتین ساد

تئوری الاستیسیته تیموشنکو

این کتاب تئوری الاستیسیته تیموشنکو شامل 15 فصل و 9 پیوست است که عناوین فصل های مختلف آن به شرح زیر است :

فصل اول : مقدمه
فصل دوم : تنش مسطح و کرنش مسطح
فصل سوم : مسائل دو بعدی در مختصات مستطیلی
فصل چهارم : مسائل دو بعدی در مختصات قطبی
فصل پنجم : روش فتوالاستیک
فصل ششم : روش های انرژی کرنشی
فصل هفتم : مسائل دو بعدی در مختصات منحنی الخط
فصل هشتم : تحلیل های تنش و کرنش در سه بعد

فصل نهم : برهان کلی
فصل دهم : مسائل اولیه الاستیسیته در سه بعد
فصل یازدهم : پیچش میله های منشوری
فصل دوازدهم : خمش میله های منشوری
فصل سیزدهم : توزیع تنش با تقارن محوری در دوران اجسام جامد
فصل چهاردهم : تنش گرمایی
فصل پانزدهم : توزیع موج در محیط جامد الاستیک

آیکون دانلود

حجم فایل : 6 مگابایت

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید