دانلود نشریه 376 سازمان مدیریت – بهسازی لرزه ای ساختمان بنایی

دانلود نشریه 376 سازمان مدیریت - بهسازی لرزه ای ساختمان بنایی
در این پست می‌خوانید:
 • در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران  نشریه 376 سازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنوان ” دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود را برای دانلود قرار داده ایم.

   محدوده کاربرد نشریه شماره ۳۷۶

  ضوابط این نشریه برای بهسازی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر مسلح، شامل کلافدار و بدون کلاف است.

  در این نوع ساختمان‌ها تمام یا قسمت عمده بارهای قائم و جانبی که توسط دیوارهای آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی تحمل می‌شود، کاربرد دارد.

  بناهای خشتی و بناهای خاص از جمله بناهای تاریخی، مشمول ضوابط این نشریه نمی‌شوند.

  از آنجا که این نشریه بر مبنای اصول عملکردی است، برای کلیه ساختمان‌های بنایی غیر مسلح کاربرد دارد.

  استفاده از این نشریه برای ان دسته از ساختمان‌های بنایی غیر مسلح که هدفی بالاتر از هدف بهسازی مبنا را نیاز دارند یا بیش از سه طبقه توصیه می‌شود.

   

   

  راهکارهای بهسازی

  برای انجام بهسازی لرزه‌ای ساختمان، می‌توان عناصر موجود در سیستم سازه‌ای آن را تقویت و المان‌های دیگری به این سیستم اضافه کرد.

  به طوری که، مقاومت جانبی و شکل پذیری ساختمان افزایش یابد. بنابراین، راه کارهای ارائه شده برای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد.

  • روش‌های بهسازی کلی
  • روش‌های بهسازی موضعی

  در هر حال، برای بهسازی لرز‌ه‌ای و ترمیم ساختما‌ن‌های بنایی موجود، به منظور کاهش آثار ناشی از نیروهای زلزله، اصول زیر باید رعایت شود.

  • مصالح مورد استفاده بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و حتی المقدور با مصالح موجود متجانس باشد.
  • وزن سازه با برداشتن عناصر سنگین فوقانی کاهش داده شود.
  • سیستم فونداسیون باید بار نهایی سازه را به نحو مطلوب به زمین منتقل کند.
  • دیوارها باید کاملاً با یکدیگر درگیر  و به هم بسته شوند. کف‌ها باید به خوبی به دیوارها متصل شوند، تا از شکست خارج صفحه‌ای آن‌ها جلوگیری شود.
  • دیوارهای سازه باید در هر دو جهت عمود بر هم در ساختمان به صورت یکنواخت توزیع شوند. فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان با اضافه کردن دیوارهای جدید کاهش داده شود. با این عمل آثار نامطلوب پیچش در ساختمان کاهش پیدا می‌کند.
  • سیستم سقف باید دارای انسجام کافی باشد و به نحو مطلوب به دیوارهای سازه‌ای متصل شده باشد.
  • عناصر غیرسازه‌ای باید به طور کامل و به نحو مطلوب به سیستم ساز‌ه‌ای متصل شوند.

  فهرست مطالب نشریه شماره ۳۷۶

  این نشریه 376 سازمان مدیریت شامل 205 صفحه، 6 فصل و دو پیوست می باشد که در آن به مباحث زیر پرداخته شده است :

  فصل اول : کلیات

  • مقدمه
  • محدوده کاربرد
  • مراحل ارزیابی آسیب پذیری
  • بهسازی

  فصل دوم : مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود

  • مقدمه
  • مشخصات مصالح
  • بازرسی وضعیت موجود
  • ضریب آگاهی

  فصل سوم : ارزیابی کیفی آسیب پذیری

  • مقدمه
  • ارزیابی کیفی آسیب پذیری
  • روش ارزیابی کیفی تفصیلی
  • کمی نمودن روش کیفی

  فصل چهارم : ارزیابی کمی آسیبپذیری

  • ویژگی های مهندسی دیوارهای با مصالح بنایی
  • انواع دیوارهای بنایی
  • روش های تحلیل سازه
  • رفتار درون صفحهای دیوارها و پایههای مصالح بنایی
  • معیارهای پذیرش
  • رفتار خارج از صفحه دیوار

  فصل پنجم : بهسازی ساختمان ها

  • مقدمه
  • راهکارهای بهسازی
  • بهسازی کلی
  • بهسازی موضعی
  • تحلیل

  فصل ششم : تفسیر

  • تفسیر مقاومت فشاری مصالح بنایی
  • تفسیر مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار
  • تفسیر حداقل تعداد آزمایشها
  • تفسیر بازرسی وضعیت موجود
  • تفسیر روش های تحلیل سازه
  • تفسیر رفتار درون صفحهای دیوارها و پایههای مصالح بنایی
  • تفسیر بهسازی کلی
  • تفسیر بهسازی موضعی
  • و …

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  دیدگاه‌ها ۰
  ارسال دیدگاه جدید