دانلود نشریه 288 آیین نامه طرح هندسی راه آهن

دانلود نشریه 288 آیین نامه طرح هندسی راه آهن

نشریه 288 طراحی هندسه راه آهن اگرچه از بسیاری جهات مشابه طرح هندسی راه است، لیکن یک سری ویژگی های خاص خود را دارا می باشد و با شناخت و آگاهی کامل از آنها می توان شروع به مطالعات اولیه طراحی هندسی نمود. از این ویژگی ها به چگونگی حرکت قطار بر روی ریل و تاثیر مسیر و روسازی بر آن را می توان نام برد.

در طرح هندسی مسیر راه آهن، علاوه بر نکات فنی باید به عوامل اقتصادی موثر بر آن، خصوصیات و شرایط حریم در راه آهن و جنبه های زیست محیطی احداث و بهره برداری نیز توجه شده و در صورت عدم وجود مشکلی در موارد فوق ادامه یابد.

اجزای یک طرح هندسی مسیر راه آهن عبارتند از : ارائه خصوصیات مسیر و نوع خط (از نقطه نظر طبقه بندی خطوط)، مشخصات مسیر در پلان و برش، مشخصات هندسی ابنیه فنی از قبیل پل و تونل، ایستگاه ها و تقاطع های مسیر که ضوابط مربوط به هر یک در این آیین نامه به تفصیل آمده است.

نشریه 288 سازمان مدیریت

این نشریه 288 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل 7 فصل به شرح زیر است :

فصل اول : کلیات

 • مقدمه
 • تعریف واژه های فنی
 • عوامل اقتصادی موثر بر طرح
 • حریم راه آهن
 • بررسی اثرات زیست محیطی در طرح راه آهن

فصل دوم : عوامل موثر در طراحی

 • مراحل طراحی مسیر
 • عوامل موثر در طراحی

فصل سوم : پلان مسیر

 • بربلندی
 • قوس دایره ای
 • قوس های پیوندی
 • تقاطع ها
 • ضوابط کلی امتداد افقی مسیر

فصل چهارم : نیمرخ های طولی مسیر

 • شیب طولی و محدوده تغییرات آن
 • خم ها (قوس های قائم)
 • مشخصات خم ها
 • نیمرخ طولی مسیر در مناطق خاص

فصل پنجم : نیمرخ های عرضی

 • نیمرخ های عرضی و اجزای آن
 • قواره های راه آهن
 • نیمرخ عرضی راه آهن یک خطه
 • نیمرخ عرضی راه آهن دو خطه یا چند خطه
 • شیروانی ها

فصل ششم : ایستگاه ها

 • کلیات
 • اجزای ایستگاه ها
 • حریم و حدود ایستگاه ها
 • فاصله بین محور خطوط
 • انواع ایستگاه ها
 • وضعیت ایستگاه ها بر روی پلان و نیمرخ طولی

آیکون دانلود

دانلود نشریه 288 با حجم 3 مگابایت

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید