دانلود نشریه 288 آیین نامه طرح هندسی راه آهن

دانلود نشریه 288 آیین نامه طرح هندسی راه آهن
در این پست می‌خوانید:
 • نشریه 288 طراحی هندسه راه آهن اگرچه از بسیاری جهات مشابه طرح هندسی راه است، لیکن یک سری ویژگی های خاص خود را دارا می باشد و با شناخت و آگاهی کامل از آنها می توان شروع به مطالعات اولیه طراحی هندسی نمود. از این ویژگی ها به چگونگی حرکت قطار بر روی ریل و تاثیر مسیر و روسازی بر آن را می توان نام برد.

  در طرح هندسی مسیر راه آهن، علاوه بر نکات فنی باید به عوامل اقتصادی موثر بر آن، خصوصیات و شرایط حریم در راه آهن و جنبه های زیست محیطی احداث و بهره برداری نیز توجه شده و در صورت عدم وجود مشکلی در موارد فوق ادامه یابد.

  اجزای یک طرح هندسی مسیر راه آهن عبارتند از : ارائه خصوصیات مسیر و نوع خط (از نقطه نظر طبقه بندی خطوط)، مشخصات مسیر در پلان و برش، مشخصات هندسی ابنیه فنی از قبیل پل و تونل، ایستگاه ها و تقاطع های مسیر که ضوابط مربوط به هر یک در این آیین نامه به تفصیل آمده است.

  نشریه 288 سازمان مدیریت

  این نشریه 288 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل 7 فصل به شرح زیر است :

  فصل اول : کلیات

  • مقدمه
  • تعریف واژه های فنی
  • عوامل اقتصادی موثر بر طرح
  • حریم راه آهن
  • بررسی اثرات زیست محیطی در طرح راه آهن

  فصل دوم : عوامل موثر در طراحی

  • مراحل طراحی مسیر
  • عوامل موثر در طراحی

  فصل سوم : پلان مسیر

  • بربلندی
  • قوس دایره ای
  • قوس های پیوندی
  • تقاطع ها
  • ضوابط کلی امتداد افقی مسیر

  فصل چهارم : نیمرخ های طولی مسیر

  • شیب طولی و محدوده تغییرات آن
  • خم ها (قوس های قائم)
  • مشخصات خم ها
  • نیمرخ طولی مسیر در مناطق خاص

  فصل پنجم : نیمرخ های عرضی

  • نیمرخ های عرضی و اجزای آن
  • قواره های راه آهن
  • نیمرخ عرضی راه آهن یک خطه
  • نیمرخ عرضی راه آهن دو خطه یا چند خطه
  • شیروانی ها

  فصل ششم : ایستگاه ها

  • کلیات
  • اجزای ایستگاه ها
  • حریم و حدود ایستگاه ها
  • فاصله بین محور خطوط
  • انواع ایستگاه ها
  • وضعیت ایستگاه ها بر روی پلان و نیمرخ طولی

  آیکون دانلود

  دانلود نشریه 288 با حجم 3 مگابایت

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  دیدگاه‌ها ۰
  ارسال دیدگاه جدید