دانلود رایگان فهرست بها ۹۷ کلیه رشته ها

دانلود رایگان فهرست بها 97 کلیه رشته ها

به رسم سال های گذشته در این پست برای شما مخاطبان و همراهان همیشگی گروه مهندسی فراعمران فهرست بها ۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور مربوط به کلیه رشته ها را برای دانلود قرار داده ایم.

فهرست بها 97

۱ . فهرست بها رسته ساختمان و ساختمان صنعتی

دانلود فهرست بها رشته ابنیه ۹۷

دانلود فهرست بها رشته تاسیسات مکانیکی ۹۷

دانلود فهرست بها رشته تاسیسات برقی ۹۷

۲ . فهرست بها رسته مهندسی آب

دانلود فهرست بها رشته سدسازی ۹۷

دانلود فهرست بها رشته شبکه توزیع آب ۹۷

دانلود فهرست بها رشته انتقال و توزیع آب روستایی ۹۷

دانلود فهرست بها رشته آبیاری و زهکشی ۹۷

دانلود فهرست بها رشته چاه ۹۷

دانلود فهرست بها رشته خطوط انتقال آب ۹۷

دانلود فهرست بها رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۹۷

دانلود فهرست بها رشته ساخت و ترمیم قنات ۹۷

۳ . فهرست بها رسته راه و ترابری

دانلود فهرست بها رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن ۹۷

دانلود فهرست بها رشته راهداری ۹۷

دانلود فهرست بها رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه ۹۷

۴ . فهرست بها رسته کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود فهرست بها رشته آبخیزداری و منابع طبیعی ۹۷

دانلود فهرست بها رشته آبیاری تحت فشار ۹۷

۵ . فهرست بها رسته متفرقه

دانلود فهرست بها رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۹۷

دیدگاه‌ها ۱۵


ارسال تیکت جدید