دانلود راهنمای طراحی دیوار حائل و کاربرد انواع آنها

دانلود راهنمای طراحی دیوار حائل و کاربرد انواع آنها

در این پست برای شما همراهان همیشگی پرتال جامع مهندسی عمران فایل راهنمای طراحی دیوار حائل را به همراه کاربرد انواع دیوار حائل و همچنین نکات اجرایی آنها برای دانلود قرار داده ایم.

طراحی دیوار حائل

در این فایل راهنمای طراحی دیوار حائل مباحث زیر تشریح شده است :

فصل اول : کلیات

 • مقدمه
 • هدف
 • ساختار گزارش
 • و …

فصل دوم : معرفی انواع دیوارهاي حائل و کاربرد آنها

 • روند انتخاب نوع دیوار حایل
 • دیوارهاي صلب و انعطاف پذیر
 • انواع دیوارهاي حائل
 • عوامل مؤثر در انتخاب نوع دیوار حائل
 • و …

فصل سوم : ملزومات طراحی دیوارهای حائل

 • فلسفه طراحی و حالات حدي
 • اطلاعات ژئوتکنیکی
 • خواص مهندسی خاك
 • شناساییهاي صحرایی
 • و …

فصل چهارم : فشار جانبی وارد بر دیوارهاي حایل در شرایط غیر زلزله

 • عوامل ایجاد کننده فشار جانبی بر دیوارهاي حایل
 • صور گوناگون فشارهاي جانبی وارد بر دیوارههاي حایل
 • روشهاي فشار جانبی
 • روش گوهها
 • ارزیابی روشهاي رانکین، کولمب، و گوهها
 • و …

فصل پنجم : فشار جانبی وارد بر دیوارههاي حایل در شرایط زلزله

فصل ششم : پایداري دیوارهاي حایل طرهاي پاشنه دار

فصل هفتم : ظرفیت باربري و نشست دیوارهای حایل طره ای

فصل هشتم : طراحی سازهاي دیوارهاي حایل

فصل نهم : بهینه سازي دیوارهاي حایل طره اي

فصل دهم : مسائل اجرایی دیوارهاي حایل

آیکون دانلود

دانلود کتاب طراحی دیوار حائل با لینک مستقیم

حجم فایل : 3 مگابایت

تعداد صفحات : 372 صفحه

رمز فایل فشرده : www.ucivil.ir

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید