دانلود, دانلود آیین نامه

دانلود دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها

4418

در این پست برای شما مخاطبان دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها از وزارت راه و ترابری را برای دانلود قرار داده ایم.

آخرین بخش از زنجیره طراحی و اجرای پروژه های عمرانی، کنترل تطابق میان عملیات اجرا شده با حدود مشخصات مندرج در قرارداد و ضوابط، آییننامه ها و استانداردهای متداول است. تاکنون در کشور براساس یکسری دستورالعمل و بخشنامه فرآیند تحویل موقت و قطعی راه ها انجام شده است اما فقدان دستورالعمل واحدی که از یک سو در برگیرنده کلیه مراحل انجام روند تحویل بوده و از سوی دیگر ضمن در برگرفتن ضوابط و مشخصات از فناوری های جدید در جهت تسریع عملیات تحویل و افزایش دقت به کمک افزایش پارامترهای کنترلی (نظیر همواری رویه و …) و دستیابی به نقاط غیرقابل دسترسی، استفاده شده باشد، احساس می شد. بر این اساس، این دستورالعمل، حاصل پروژه تحقیقاتی تحت همین عنوان است که در بخش روسازی پژوهشکده حمل و نقل تهیه شده است.

دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها

در این دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها که شامل ۸۴ صفحه است به مباحث زیر پرداخته شده است :

فصل اول : دستورالعمل تحویل موقت راه ها

  • مسائل و موارد مرتبط با کارفرما
  • مسائل و موارد مرتبط با کمیسیون تحویل
  • مسائل و موارد مرتبط با مشاور و دستگاه نظارت
  • مسائل و موارد مرتبط با پیمانکار
  • پیشنهادات
  • فرم های مربوط به فرآیند عملیات تحویل موقت

فصل دوم : دستورالعمل تحویل قطعی راه ها

پیوست ها

  • دوره های آموزشی مربوط به هیات کارشناسی
  • استفاده از روش های جدید به منظور مکانیزه کردن روند تحویل و افزایش دقت اندازه گیری و کنترل مشخصات

آیکون دانلود

حجم فایل : ۱ مگابایت

author-avatar

درباره محمد حسن دانشور

در دوران دانشجویی در دانشگاه شیراز آرزو داشتم بستری وجود داشته باشد تا هم با تولید محتوا تخصصی، به ابهامات درون ذهنم پاسخ دهد و هم اینکه بتوانم سوالات خود را در رابطه با نرم افزارهای مختلف با متخصصین امر مطرح نمایم. آن ارزو هم اکنون با همراهی تیمی مجرب با "گروه مهندسی فراعمران" محقق شده است. | بنیان گذار گروه مهندسی فراعمران

دیدگاهتان را بنویسید