دانلود جزوه اجزا محدود دکتر افشار استاد علم و صنعت

دانلود جزوه اجزا محدود دکتر افشار استاد علم و صنعت

جزوه اجزا محدود دکتر افشار استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران جزوه اجزا محدود دکتر افشار استاد دانشگاه علم و صنعت ایران را برای دانلود قرار داده ایم.

این جزوه شامل ۲۰۸ صفحه می باشد که برای رشته های مختلف مهندسی از جمله مهندسی مکانیک و مهندسی عمران بسیار مناسب می باشد.

 

منابع این جزوه به شرح زیر است :

 • The Finite Element Method By Zienkewicz & Taylor
 • An Introduction to Finite Element Computation By Hinton & Owen

در این جزوه اجزا محدود دکتر افشار به مباحث زیر پرداخته شده است :

 • تحلیل ماتریسی سازه ھای خرپای یک بعدی
 • تعادل عضو فرضی: رابطه نیرو  تغییر مکان
 • رابطه ماتریسی تعادل سازه
 • فرمول بندی ماتریسی اصل تعادل
 • شکل ماتریسی رابطه تعادل
 • اصل انرژی پتانسیل کل مینیمم
 • اصل کار مجازی
 • کاربرد اصل انرژی پتانسیل مینیمم و اصل کار مجازی
 • اصل انرژی پتانسیل کل مینیمم برای تعادل اعضا
 • اصل کار مجازی برای تعادل اعضا
 • اصل انرژی پتانسیل کل مینیمم برای تعادل کل ساز
 • اصل کار مجازی برای تعادل کل سازه
 • روش حذف مستقیم گوس برای حل دستگاه معادلات
 • محاسبه ماتریس سختی و بردار بار هر یک از اجزا
 • اجزاء محدود یک بعدی
 • خواص توابع شکل
 • مفاهیم پیشرفته اجزاء محدود یک بعدی
 • و …
دیدگاه‌ها ۴


ارسال تیکت جدید