بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف

بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف
در این پست می‌خوانید:
 • وزن مخصوص خاک (وزن مخصوص حقیقی) عبارت است از وزن مخصوص دانه های جامد خاک، به عبارت ديگر وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص همه فازهاي خاک يعني فاز جامد، مايع و گاز را مشخص مي نمايد.

  همان گونه که ذکر گرديد با اندازه گيري وزن مخصوص حقيقی فقط وزن ذرات جامد خاک در واحد حجم مشخص مي گردد. 

  با توجه به خصوصيات مواد آلي که جزء کلوئيد هاي خاک محسوب مي گردند هر چه ميزان مواد آلي خاک افزايش يابد از ميزان وزن مخصوص کاسته مي گردد.

  در این پست با مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف آشنا می شوید.

  وزن مخصوص حقيقي ميزان خلل و فرج خاک را مشخص مي نمايد اما اندازه نسبي خلل و فرج را فقط مي توان با بافت خاک مشخص کرد.

  مجموعه پارامترهاي بافت خاک، ساختمان خاک، وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص حقيقی جهت مشخص نمودن خصوصيات فيزيکی خاک مي باشد.

  به عبارت ديگر جهت ايده داشتن درباره نظم فضايي و چند بعدی خاک مي بايست همه اين پارامترها اندازه گيري گردند.

   در نرم افزار ژئواستادیو زیر مجموعه Slope/W برای تعریف مصالح مختلف با استفاده از اکثر مدل های رفتاری و به خصوص مدل مور-کولمب شما بایستی نسبت به مقادیر وزن مخصوص، چسبندگی و زاویه اصطکاک خاک های مختلف آشنایی داشته باشید.

  توجه 1 : برای آشنایی با مقادیر چسبندگی خاک های مختلف به پست مربوط به آن ( بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف ) مراجعه نمایید.

  توجه 2 : برای آشنایی با مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف به پست مربوط به آن ( بررسی مقادیر اصطکاک داخلی خاک های مختلف ) مراجعه نمایید.

  وزن مخصوص خاک

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای
  دیدگاه‌ها ۷
  ارسال دیدگاه جدید