بخش های مهم مبحث نهم ویژه آزمون های نظارت و اجرا

بخش های مهم مبحث نهم ویژه آزمون های نظارت و اجرا

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران جزوه بخش های مهم مبحث نهم ویژه آزمون نظارت و اجرا را برای دانلود قرار داده ایم.

این جزوه که توسط گروه آموزشی جهش تهیه شده است شامل بخش های مهم و پرسوال مبحث نهم بر اساس آزمون های نظارت و اجرا سال های اخیر است.

 

 

بخش های مهم مبحث نهم ویژه آزمون های نظارت و اجرا

 

در این جزوه بخش های مهم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به مباحث زیر پرداخته شده است :

 • طبقه بندی میلگردها از نظر مکانیکی
 • خوردگی فولاد مدفون در بتن
 • مکانیزهای کاهنده پایایی
 • انتقال بتن
 • بتن ریزی شالوده، دال و سقف ها
 • بتن ریزی دیوارها، ستون ها و تیرهای اصلی
 • تراکم بتن
 • مشخصات بتن پمپی ( بتن پمپ شونده )
 • مشخصات مکانیکی میلگردها
 • تواتر نمونه برداری از بتن
 • اجرای قالب
 • محاسبه بارهای جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه، وارد بر قالب های دیوارهای بتنی
 • درزهای بتن
 • محدودیت های آرماتورها در قطعات خمشی
 • حداقل مقدار آرماتور کششی
 • محدودیت های آرماتورها در قطعات فشاری (ستون ها)
 • محدود کردن حرکت نسبی شالوده ها
 • مهار میلگرد ها
 • طول گیرایی میلگردهای فشاری
 • وصله میلگردهای فشاری
 • ضوابط ساختمان های با شکل پذیری متوسط
 • اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها
 • ضوابط طراحی برای برش در اعضای قاب ها
 • ضوابط ساختمان های با شکل پذیری زیاد
 • و …

دانلود جزوه بخش های مهم مبحث نهم ویژه آزمون نظارت و اجرا

دیدگاه‌ها ۵

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید