با مراحل ترسیم برش ساختمان آشنا شوید

با مراحل ترسیم برش ساختمان آشنا شوید

در این پست تصمیم داریم شما همراهان همیشگی گروه مهندسی فراعمران را با مراحل ترسیم برش ساختمان آشنا سازیم. همانطور که می دانید ترسیم برش ساختمان برای یک مهندس معمار از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود یک معمار با نحوه ی ترسیم برش ساختمان آشنا باشد. با ما همراه باشید.

پیشنهاد دانلود: نشریه ۲۵۶ استانداردهای نقشه کشی ساختمانی

دستورالعمل ترسیم برش ساختمان (برش یک اتاق):

پلان زیر (شکل 1) ، پلان یک اتاق نگهبانی با مشخصات زیر است:

  • کد ارتفاعی کف ۲+ سانتی‌متر
  • ارتفاع کف تا کف پشت بام ۳۲۰ سانتی‌متر
  • ضخامت سقف ۳۰ سانتی‌متر
  • دست انداز پشت بام ۸۰ سانتی‌متر
  • ضخامت قرنیز ۵ سانتی‌متر
  • دست انداز پنجره O.K.B هشتاد سانتی‌متر
  • ارتفاع پنجره‌ها ۱۵۰سانتی‌متر

ترسیم برش ساختمان

شکل 1- پلان اتاق نگهبانی

الف) مراحل ترسیم برش A-A:

1) ابتدا پلان را در جهت دید خط برش در قسمت بالای محل ترسیم برش بچسبانید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 2- مرحله اول

2) خط زمین را ترسیم کنید و دیوارهای خارجی را روی خط زمین انتقال دهید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 3- مرحله دوم

3) در کنار برش خطی عمودی ترسیم کنید و ارتفاع های عمودی را با کدهای داده شده روی آن مشخص کنید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 4- مرحله سوم

4) از روی خط اندازه ی عمودی، ضخامت سقف و کف اتاق را روی کد ارتفاعی ۲۰+ سانتی‌متر ترسیم نمایید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 5- مرحله چهارم

5) با توجه به اندازه های داده شده در پلان، دست انداز (O. K. B) و ارتفاع پنجره‌ها، دست انداز پشت بام (ضخامت دیوار دست انداز ۱۵-۱۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شود.) پنجره ی دیوار برش خورده ی سمت چپ و دیواره ی نمای مقابل و پنجره ی نمای رو به رو را ترسیم کنید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 6- مرحله پنجم

6) قسمت های برش خورده، مانند دیوار، سقف، کف و دیگر عناصر را با مداد مناسب از گروه (B) پررنگ نمایید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 7- مرحله ششم

7) عناصر موجود در نام و برش، مانند در و پنجره را کامل کنید. سپس برش را اندازه گذاری و کدگذاری نمایید.

شکل 8- مرحله هفتم

ب) مراحل ترسیم برش B-B:

1) ابتدا پلان را در جهت دید خط برش در قسمت بالای محل ترسیم برش بچسبانید.

شکل 9- مرحله اول

2) خط زمین را ترسیم کنید و دیوارهای خارجی را روی خط زمین انتقال دهید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 10- مرحله دوم

3) در کنار برش خطی عمودی ترسیم کنید و ارتفاع های عمودی مانند ضخامت سقف و کد کف را با اندازه های داده شده آن مشخص کنید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 11- مرحله سوم

4) از روی خط اندازه ی عمودی، ضخامت سقف و کف اتاق را روی کد ارتفاعی ۲۰+ سانتی‌متر ترسیم نمایید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 12- مرحله چهارم

5) با توجه به اندازه های داده شده در پلان، دستانداز (O. K. B) و ارتفاع پنجره‌ها، دست انداز پشت بام (ضخامت دیوار دست انداز ۱۵-۱۰سانتی‌متر در نظر گرفته شود.) پنجره ی دیوار برش خورده ی سمت چپ، ارتفاع در ورودی حداقل ۲۲۰سانتی‌متر و دیواره ی نمای مقابل و پنجره ی آن را ترسیم کنید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 13- مرحله پنجم

6) قسمت های برش خورده، مانند دیوار، سقف، کف و دیگر عناصر را با مداد مناسب از گروه (B) پررنگ نمایید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 14- مرحله ششم

7) عناصر موجود در نام و برش، مانند در و پنجره را کامل کنید. سپس برش را اندازه گذاری و کدگذاری نمایید.

ترسیم برش ساختمان

شکل 15- مرحله هفتم

منبع:

  • کتاب اصول نقشه کشى و نقشه خوانى | سازه و معمارى
دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید