با عوامل موثر بر کارایی بتن تازه آشنا شوید

با عوامل موثر بر کارایی بتن تازه آشنا شوید

در این پست به 8 مورد از عوامل موثر بر کارایی بتن تازه می پردازیم، بنابر این با ما همراه باشید.

1- میزان آب در مخلوط بتن

میزان آب اثرات مهمی بر کارایی بتن خواهد گذاشت. هرچه میزان آب در هر متر مربع از بتن بیشتر باشد، میزان روان بودن آن بیشتر خواهد بود، این مقدار بر کارایی بتن اثرگذار است. مقدار آب به صورت مستقیم با میزان جذب آب سطحی سنگدانه ها و پر کردن فضاهای خالی بین آنها در ارتباط است. با این حال، اضافه کردن آب اضافی به مخلوط بتن معایبی را از جمله موارد زیر به دنبال خواهد داشت :

  • کاهش مقاومت بتن
  • آب انداختگی بتن
  • خارج شدن دوغاب سیمان از درزهای قالب و حذف سیمان از مخلوط بتن

2- اندازه دانه ها

کارایی به صورت مستقیم با حداکثر اندازه سنگدانه ها در ارتباط است. به ازای میزان مشخصی از آب و خمیر، بزرگتر بودن سایز سنگدانه ها منجر به کارایی بیشتری می شود.

توجه: در کارگاه، حداکثر اندازه سنگدانه مورد استفاده به عوامل زیادی مانند مخلوط کردن، ضخامت مقطع و میزان آرماتور گذاری بستگی دارد.

پیشنهاد مطالعه : بتن ریزی در شرایط ویژه با هوای گرم، سرد و مناطق ساحلی

عوامل موثر بر کارایی بتن

شکل 1- اندازه دانه ها از عوامل موثر بر کارایی بتن

3- شکل سنگدانه ها

از عومل موثر بر کارایی بتن شکل سنگدانه ها است که به صورت مستقیم بر کارایی بتن تأثیرگذار است. سنگدانه های گوشه دار و دراز کارایی را به صورت کاهش سطح به ازای حجم یا وزن مشخص افزایش می دهند؛ بنابراین، خمیر بیشتری برای دستیابی به سطح بالاتری از کارایی در دسترس قرار می گیرد. سنگدانه های گرد گوشه مقاومت اصطکاکی کمتری دارند و کارایی بهتری نسبت به سنگدانه های گوشه دار و دراز دارند.

توجه: شن و ماسه رودخانه ای کارایی بیشتری نسبت به بتن شکسته دارند.

4- بافت سطح سنگدانه ها

سنگدانه هایی با بافت سخت، سطح بیشتری نسبت به سنگدانه های گرد با بافت نرم و حجم مشابه دارند. سنگدانه های مسطح کارایی بهتری نسبت به سنگدانه هایی با بافت سخت دارند. کاهش مقاومت اصطکاکی بین ذرات به وسیله سنگدانه های نرم همچنین به کارایی بیشتر مربوط می گردد.

بافت سنگ دانه های بتن

شکل 2- بافت سطح سنگ دانه ها

5- تخلخل سنگدانه ها

سنگدانه های متخلخل و غیراشباع نسبت به سنگدانه هایی غیر جاذب، به آب بیشتری نیاز دارند. برای داشتن کارایی یکسان در هر دو نوع سنگدانه، مورد دوم به آب کمتری نیاز دارد.

6- دانه بندی سنگدانه ها

از عوامل موثر بر کارایی بتن که بیشتری تاثیر را دارد دانه بندی سنگدانه ها می باشد. هرچه دانه بندی سنگدانه ها بهتر باشد، میزان فضای خالی در بتن کمتر خواهد بود بنابراین سنگدانه های خوب دانه بندی شده باید مورد استفاده قرار گیرند. وقتی فضاهای خالی در بتن کم باشند، خمیر سیمان بیشتری در جهت روانی بتن وجود دارد. مقدار اضافی خمیر بتن موجب جلوگیری از جدا شدن ذرات می گردد و در نتیجه تلاش کمتری برای متراکم نمودن بتن مورد نیاز است.

7- افزودنی های بتن

اضافه کردن مواد به بتن، یکی از روش های رایج برای بالا بردن کارایی آن است. افزودنی های بتن مانند روان کننده ها و فوق روان کننده ها باعث افزایش کارایی می گردند. همچنین استفاده از افزودنی های هوازا موجب افزایش کارایی بتن می شوند. این افزودنی ها حباب های هوای خیلی ریزی را به مخلوط بتن اضافه می کنند. این حباب ها باعث افزایش کارایی بتن می گردند. ترکیبات معدنی مانند مواد پوزولانی نیز برای افزایش کارایی بتن مورد استفاده قرار می گیرند.

دمای محیط

در هوای گرم، اگر دما افزایش پیدا کند، میزان بخار آب افزایش می یابد و بنابراین ویسکوزیته مایع نیز زیاد می شود. این پدیده بر جریان پذیری بتن اثر دارد. به دلیل هیدراسیون سریع بتن؛ افزایش مقاومت سریعتر رخ میدهد و کارایی بتن تازه نیز کاهش می یابد.

منبع :

از مقالات تحلیلی گروه آموزشی 808، مترجم : مهندس سارا محمدپور

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید