آشنایی با زمان حل در اباکوس در استپ Dynamic Explicit

آشنایی با زمان حل در اباکوس در استپ Dynamic Explicit

نتایج حاصل از استپ Dynamic Explicit بسیار تحت تاثیر زمان حل ( Time Period ) می باشد. در این آموزش با ما همراه باشید تا با نحوه محاسبه زمان حل در اباکوس آشنا شوید.

توجه : برای دانلود ویدیو آموزش نرم افزار اباکوس با تشریح مفاهیم تخصصی نرم افزار همراه با مدلسازی یک مثال کاربردی اینجا کلیک کنید.

به طور کلی در مسائلی که ماهیت شبکه استاتیکی دارند ( نرخ تغییرات سرعت و شتاب در اینگونه مسائل کم است ) می توان از استپ Static/General یا Dynamic/Explicit استفاده کرد. معمولا اگر از استپ Static/General استفاده کنید احتمال اینکه زمان حل مسئله خیلی زیاد شود و یا با خطای Too many attempts روبرو شوید بسیار زیاد است بنابراین در این نوع مسائل پیشنهاد می شود که از استپ Dynamic/Explicit استفاده شود.

در این مثال یک شمع بتنی را مدلسازی نموده ایم و قصد داریم ظرفیت باربری آن را بررسی نماییم. برای اینکه ظرفیت نوک و جداره شمع شکل گیرد باید به شمع جابجایی اعمال شود ( جابجایی مورد نظر ۲ سانتی متر در راستای قائم می باشد ) در این مسئله قصد داریم زمان حل در اباکوس را به دست آوریم.

زمان حل در اباکوس

روابط موجود به شرح زیر می باشند :

روابط زمان حل در آباکوس

در روابط بالا V سرعت ماده ای می باشد که دچار جابجایی ( Displacement ) می شود ( در این مثال منظور شمع است ) و Cd  نیز سرعت حرکت موج مکانیکی در ماده ای می باشد که دچار تغییر شکل ( Deformation ) می شود ( در این مثال منظور خاک مجاور شمع است )

با توجه به اینکه خاک در نظر گرفته شده در مدل ماسه متراکم است ضریب Cd را به صورت زیر برای آن محاسبه می کنیم :

روابط تایم پریود در آباکوس

زمان حل مسئله به صورتی که در بالا محاسبه شد برابر ۰/۰۰۰۱ ثانیه می باشد البته باید توجه داشته باشید که برای اینکه به اندازه کافی سرعت از مقدار ۰.۰۱Cd کوچکتر شود به صورت محافظه کارانه ۱۰ برابر مقدار محاسباتی بالا را به عنوان زمان حل مسئله در نظر می گیریم بنابراین تایم پریود در نرم افزار باید ۰.۰۰۱ ثانیه در نظر گرفته شود.

منبع : پرتال جامع مهندسی عمران و معماری – www.ucivil.ir

دیدگاه‌ها ۱


ارسال تیکت جدید