نرم افزار ترسیم نقشه های سازه های بتنی SAMT2000
20%
تخفیف

نرم افزار ترسیم نقشه های سازه های بتنی SAMT2000

نرم افزار SAMT2000 قادر به ترسیم خودکار نقشه های سازه های بتنی برای انواع قاب های خمشی بتنی ؛ دیوار برشی و انواع فنداسیون ها به همراه متره کلیه میلگردهای تیر ها و ستونها می باشد.

تومان 1,000,000 تومان 800,000