3000253006
لیست مطالب
SITE SHAKHES5

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 8

مبحث ترسیم درب – بخش دوم در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش نیاز این دوره مجموعه آموزش ...
SITE SHAKHES5

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 7

مبحث ترسیم درب – بخش اول در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش نیاز این دوره مجموعه آموزش ...
SITE SHAKHES

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 6

مبحث ترسیم دیوار های پرده ای – بخش دوم در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش نیاز این ...
SITE SHAKHES

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 5

مبحث ترسیم دیوار های پرده ای – بخش اول در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش نیاز این ...
Untitled-1

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 4

مبحث ترسیم دیوار ها – بخش چهارم در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش نیاز این دوره مجموعه ...
Untitled-1

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 3

مبحث ترسیم دیوار ها - بخش سوم در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش ...
Untitled-1

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 2

مبحث ترسیم دیوار ها - بخش دوم در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش ...
Untitled-1

آموزش رایگان رویت آرکیتکچر – قسمت 1

مبحث ترسیم دیوار ها - بخش اول در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت آرکیتکچر  ( آموزش رایگان رویت معماری ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. توجه : پیش ...
2

آموزش رایگان رویت جنرال – قسمت پنجم

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت جنرال ( آموزش رایگان رویت ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. در مجموعه قسمت های آموزش رایگان رویت سعی بر آن است تا تمام مخاطبین در ...
2

آموزش رایگان رویت جنرال – قسمت سوم

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت جنرال ( آموزش رایگان رویت ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. در مجموعه قسمت های آموزش رایگان رویت سعی بر آن است تا تمام مخاطبین در ...
2

آموزش رایگان رویت جنرال – قسمت دوم

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران مجموعه آموزش های رویت جنرال ( آموزش رایگان رویت ) که توسط گروه مدلسازی اطلاعات ساخت TatBIM-Group تهیه شده رو قرار می دهیم. در مجموعه قسمت های رویت جنرال سعی بر آن ...
revit-header

دانلود نرم افزار 2020-2019 Autodesk Revit

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران نرم افزار اتودسک رویت ( Autodesk Revit) که نرم‌افزار مدل‌سازی اطلاعات ساختمان است رو برای دانلود قرار می دهیم. این نرم افزار برای استفادهٔ مهندسان معمار، عمران و تأسیسات کاربرد دارد و برای مدل‌سازی سه‌بعدی ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ