3000253006
لیست مطالب
abaqus

آشنایی با واحد در آباکوس

همان طور که می دانید در نرم افزار آباکوس به هنگام وارد کردن کمیت های مختلف هیچ واحدی مشخص نشده است و حتما برای شما نیز این ابهام پیش امده است که از چه واحدی باید استفاده کرد. برای رفع ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ