3000253006
لیست مطالب
5560

با شتاب نگاشت نزدیک گسل آشنا شوید

استفاده از شتاب نگاشت نزدیک گسل و دور از گسل به منظور طراحی و بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ های موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در این راستا، در سالیان اخیر محققان زیادی به مطالعه و بررسی ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ