3000253006
لیست مطالب
5772-1

آشنایی با روش های شمع کوبی در دریا و انواع آن ها

روش های مختلفی برای شمع کوبی در دریا وجود دارد. از شمع ها به عنوان فونداسیون برای سازه های دریایی مختلف مانند اسکله ها و باراندازها استفاده می شود. این شمع ها باید در آب کوبیده شوند. در ادامه به ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ