3000253006
لیست مطالب
Roller-concrete-shakhes

آشنایی با بتن غلتکی و مزایای استفاده از آن

در این پست تصمیم داریم جهت آشنایی بیشتر با بتن غلتکی و مزایای استفاده از آن، مطالبی را در اختیار شما بازدیدکنندگان قرار دهیم، با ما همراه باشید. مقدمه ساخت سدها با شیوة بتن غلتکی فناوري نسبتا جدیدي می باشد که ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ