3000253006
لیست مطالب
5791-1

آزمایش های غیر مخرب بتن برای ارزیابی مقاومت سازه

از طریق آزمایش های غیر مخرب بتن می توان مقاومت یک عضو را بدون ایجاد خرابی در آن، اندازه گیری کرد. آزمایش های غیر مخرب بتن به نام NDT نیز شناخته می شوند. امروزه، تست های غیر مخرب بتن رواج زیادی ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ