3000253006
لیست مطالب
WebinarHatelit_HueskerFebruary

با انواع آسفالت حفاظتی و نحوه اجرای آنها آشنا شوید

آسفالت حفاظتی برای غیر قابل نفوذ کردن بستر راه، افزایش مقاومت سایشی و لغزشی آن و نیز بهسازی موقـت رویـه هـای موجود آسفالتی و بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. آسفالت های حفاظتی به علت سرعت و سهولت اجرا و نیاز ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ