3000253006
لیست مطالب
concrete-ultrasonic-testing-shakhes

آشنایی با آزمایش التراسونیک بتن و کاربردهای آن

سرعت پالس التراسونیک (UPV) یک روش غیر مخرب مؤثر برای کنترل کیفیت مواد بتنی و شناسایی آسیب در اجزای سازه ای است. روش های UPV به طور مرسوم برای کنترل کیفیت مصالح و عموماً مصالح همگن مانند فلزات و اتصالات ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ