3000253006
لیست مطالب
5791-1

آزمایش های غیر مخرب بتن برای ارزیابی مقاومت سازه

از طریق آزمایش های غیر مخرب بتن می توان مقاومت یک عضو را بدون ایجاد خرابی در آن، اندازه گیری کرد. آزمایش های غیر مخرب بتن به نام NDT نیز شناخته می شوند. امروزه، تست های غیر مخرب بتن رواج زیادی ...
concrete-ultrasonic-testing-shakhes

آشنایی با آزمایش التراسونیک بتن و کاربردهای آن

سرعت پالس التراسونیک (UPV) یک روش غیر مخرب مؤثر برای کنترل کیفیت مواد بتنی و شناسایی آسیب در اجزای سازه ای است. روش های UPV به طور مرسوم برای کنترل کیفیت مصالح و عموماً مصالح همگن مانند فلزات و اتصالات ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ