منابع کنکور دکتری عمران ژئوتکنیک

منابع کنکور دکتری عمران ژئوتکنیک

در این پست منابع کنکور دکتری عمران ژئوتکنیک ( مکانیک خاک و پی ) را گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- مقاومت مصالح کارشناسی

  • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان
  • مقاومت مصالح تیموشنکو

۴- تحلیل سازه کارشناسی

  • تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)
  • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

۵- دینامیک خاک کارشناسی ارشد

۶- مهندسی پی پیشرفته کارشناسی ارشد

  • فاخر، علی (۱۳۹۲)، مهندسی پی‌ پیشرفته، انتشارات دانشگاه تهران.
  • رهایی، علیرضا (۱۳۹۳)، اصول مهندسی پی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  • مرادی، دکتر مجید و فاخر، دکتر علی، جزوه درس تحقیقات محلی، انتشارات دانشکده عمران دانشگاه تهران.

کنکور دکتری عمران ژئوتکنیک

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید