منابع کنکور دکتری عمران مدیریت ساخت

منابع کنکور دکتری عمران مدیریت ساخت

در این پست منابع کنکور دکتری عمران مدیریت ساخت را برای شما همراهان پرتال جامع مهندسی عمران گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان از منابع کنکور دکتری عمران مدیریت ساخت بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

۱- زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

۲- استعداد تحصیلی

۳- مقاومت مصالح کارشناسی

 • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان
 • مقاومت مصالح تیموشنکو

۴- تحلیل سازه کارشناسی

 • تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

۵- برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناسی ارشد

 • Project Management Institute (PMI). (2008). Project Management Body of Knowledge, 4th Ed., PMI, Newtown Square, Pennsylvania
 • T. Ariaratnam, S. (2008). Project Management Lectures, Arizona State University, Tempe, Arizona
 • Project Management Institute (PMI). (2007). Construction Extension to the PMBOK Guide, 3rd Ed., PMI, Newtown Square, Pennsylvania
 • Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 10th Ed., Wiley, New York
 • Project Management Institute (2006). Practice Standard for Work Breakdown Structures, 2nd edition, Pennsylvania
 • Uher, Thomas E (2003) Programming and Scheduling Techniques, University of New South Wales Press Ltd (UNSWPress Ltd), Sydney
 • Lester, A (2006) Project Management, Planning and Control:Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards, 5th edition, Elsevier Science &Technology Books
 • David Vose (2008). Risk Analysis: A quantitative guide, 3rdedition, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate,Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England
 • Hegazy, T. (1999). Optimization of resource allocation and leveling using genetic algorithms. J. Constr. Eng. Manage.,1253, 167–۱۷۵
 • Hendrickson, C (2003) Project Management for Construction, The online textbook, Version 2.1: prepared Summer, (Anearlier edition is published in bound form by Prentice Hall (1989, ISBN: 0-13-731266-0) with co-author Tung Au.)
 • Booz, Allen, Hamilton (2006). Earned Value ManagementTutorial, Department of Energy, USA
 • Project Management Institute (2007). Practice Standard for Scheduling, Pennsylvania, USA

۶- روش های ساخت کارشناسی ارشد

 • قالیبافیان، مهدی (۱۳۸۸)، روش‌های اجرای ساختمان‌های آرمه، انتشارات علم و ادب
 • طاحونی، شاپور (۱۳۸۲)، راهنمای قالب‌ بندی ساختمان‌های بتن آرمه انتشارات سازمان مقررات ملی ساختمان
 • طاحونی، شاپور (۱۳۸۹)، راهنمای جوش و اتصالات جوش در ساختمان‌های فولادی، انتشارات سازمان وزارت ملی ساختمان

کنکور دکتری عمران مدیریت ساخت

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید