منابع کنکور دکتری عمران سازه

منابع کنکور دکتری عمران سازه

در این پست منابع کنکور دکتری عمران سازه را گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مقاومت مصالح کارشناسی

 • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان
 • مقاومت مصالح تیموشنکو

4- تحلیل سازه کارشناسی

 • تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4 جلد)
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

5- دینامیک سازه کارشناسی ارشد

 • چوپرا، انيل مي (1392). ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد اول: نظريه و كاربرد، تهران: علم و ادب.
 • چوپرا، انيل مي (1391) ، ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد دوم: تئوري و كاربرد در مهندسي زلزله، تهران: علم و ادب.
 • Clough, R. W., and Penzien, J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, New York, 1993
 • Humar, J. L., Dynamics of Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J.

6- تئوری الاستیسیته کارشناسی ارشد

 • MARTIN H. SADD,”ELASTICITY,Theory, Applications, and Numerics” Elsevier Science Publishing Co., AMSTERDAM, 2005
 • J.R. BARBER, ”ELASTICITY” , KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, NEW YORK, 2004.
 • P. BORESI, ”ELASTICITY IN ENGINEERINGMECHANICS” , JOHN WlLEY& SONS, INC., NEW YORK, 2000
 • S. THIMOSHENKO, ”THEORYOFELASTICITY” , McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc., NEW YORK, 1951
 • G. THOMAS MASE, ”CONTINUUMMECHANICSFOR ENGINEERS” Press LLC, BOCA RATON, 1999
 • W. MICHAEL LAI ”INTRODUCTION TO CONTINUUM MECHANICS”Elsevier Science Publishing Co.,NEW YORK, 2010
 • T. S.CHANG, “CONTINUUM MECHANICS” Allyn and Bacon,MICHIGAN, 1965

کنکور دکتری عمران سازه

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید