منابع کنکور دکتری عمران سازه های هیدرولیکی و مهندسی آب

منابع کنکور دکتری عمران سازه های هیدرولیکی و مهندسی آب

در این پست منابع کنکور دکتری عمران سازه های هیدرولیکی و مهندسی آب را گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

1- زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

2- استعداد تحصیلی

3- مقاومت مصالح کارشناسی

 • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان
 • مقاومت مصالح تیموشنکو

4- تحلیل سازه کارشناسی

 • تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4 جلد)
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

5- هیدرولیک پیشرفته کارشناسی ارشد

 • Watters, G. Z.,” Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipeline”, 2nd ed., Butterworth Publishers’, Boston, Massachusetts, 1984.
 • Yarabeck, R. R., “Hydraulic problems in small transmission systems”, proceeding of the Institute of Control of Flow in Closed Conduits, Colorado State University, Fort Collins , Colorado, pp. 31-44, 1970.
 • Wylie, E. B., and Streeter, V. L., Fluid Transients, 3rd ed., Feb Press, Ann Arbor, Michigan, 1985.
 • Betamio de Almedia, A., and Koelle, E., Fluid Transients in Pipe Networks, Computational Mechanics Publications, London, 1992.
 • Halliwell, A. R., “Velocity of water hammer wave in an elastic pipe”,J. of Hydraulic Division, ASCE, Vol. 89, No.

6- طراحی سازه های هیدرولیکی

 • کتاب مدرسان شریف

مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون دکتری دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته‌اند.
۲) در این نوع کتاب‌ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون دکتری، وجود ندارد.
۳) مطالب بعضی از این کتاب‌ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می‌رسد و خواننده نمی‌تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.
دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می‌سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.

کنکور دکتری عمران سازه های هیدرولیکی

دیدگاه‌ها ۲


ارسال تیکت جدید