منابع کنکور دکتری عمران زلزله

منابع کنکور دکتری عمران زلزله

در این پست منابع کنکور دکتری عمران زلزله را گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

۱- زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

۲- استعداد تحصیلی

۳- مقاومت مصالح کارشناسی

 • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان
 • مقاومت مصالح تیموشنکو

۴- تحلیل سازه کارشناسی

 • تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

۵- دینامیک سازه کارشناسی ارشد

 • چوپرا، انیل می (۱۳۹۲). دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله (مترجم شاپور طاحونی)، جلد اول: نظریه و کاربرد، تهران: علم و ادب.
 • چوپرا، انیل می (۱۳۹۱) ، دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله (مترجم شاپور طاحونی)، جلد دوم: تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله، تهران: علم و ادب.
 • Clough, R. W., and Penzien, J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, New York, 1993
 • Humar, J. L., Dynamics of Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J.

۶- دینامیک خاک کارشناسی ارشد

 • کرامر، استیون (۱۳۸۸)، مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای (ترجمه: سید مجدالدین میرمحمدی حسینی و بابک عارف‌پور)، ناشر : پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
 • پراکاش (۱۳۹۲)، اصول مبانی دینامیک خاک (ترجمه: سید مجدالدین میرمحمد حسینی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • براجا ام اس (۱۳۸۸)، دینامیک خاک (ترجمه: سیدابوالحسن نائینی)، انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی.

کنکور دکتری عمران زلزله

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید