منابع کنکور دکتری عمران زلزله

منابع کنکور دکتری عمران زلزله

در این پست منابع کنکور دکتری عمران زلزله را گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

1- زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

2- استعداد تحصیلی

3- مقاومت مصالح کارشناسی

 • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحديان
 • مقاومت مصالح تیموشنکو

4- تحلیل سازه کارشناسی

 • تحلیل سازه مهندس مجید بديعی (4 جلد)
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

5- دینامیک سازه کارشناسی ارشد

 • چوپرا، انيل مي (1392). ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد اول: نظريه و كاربرد، تهران: علم و ادب.
 • چوپرا، انيل مي (1391) ، ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (مترجم شاپور طاحوني)، جلد دوم: تئوري و كاربرد در مهندسي زلزله، تهران: علم و ادب.
 • Clough, R. W., and Penzien, J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, New York, 1993
 • Humar, J. L., Dynamics of Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J.

6- دینامیک خاک کارشناسی ارشد

 • كرامر، استيون (1388)، مهندسي ژئوتكنيك لرزه‌اي (ترجمه: سيد مجدالدين ميرمحمدي حسيني و بابك عارف‌پور)، ناشر : پژوهشكده بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله.
 • پراكاش (1392)، اصول مباني ديناميك خاك (ترجمه: سيد مجدالدين ميرمحمد حسيني)، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير.
 • براجا ام اس (1388)، ديناميك خاك (ترجمه: سيدابوالحسن نائيني)، انتشارات دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني.

کنکور دکتری عمران زلزله

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید