منابع کنکور دکتری عمران راه و ترابری

منابع کنکور دکتری عمران راه و ترابری

انتخاب درست منابع کنکور دکتری عمران راه و ترابری ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در کنکور دکتری عمران راه و ترابری سراسری است. در این پست منابع کنکور دکتری عمران راه و ترابری را گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

۱- زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

۲- استعداد تحصیلی

۳- مقاومت مصالح کارشناسی

 • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان
 • مقاومت مصالح تیموشنکو

۴- تحلیل سازه کارشناسی

 • تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

۵- مهندسی ترافیک پیشرفته کارشناسی ارشد

 • قهرمانی، حسین و حسینقلیان، محسن (۱۳۸۱)، مهندسی راه و تحلیل ترافیکی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۴.
 • Highway Capacity Manual (HCM), 2000
 • Transportation Engineering, Third Editon, C.jotin khisty, B.Kent Lall, 2002

۶- تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

 • طباطبائی، امیرمحمد (۱۳۹۲)، روسازی راه، مرکز نشر دانشگاهی
 • یانگ هیسن هوانگ، الدن جوزف دیر (۱۳۹۱)، اصول تحلیل و طراحی روسازی راه و فرودگاه، (ترجمه دکتر علی منصور خاکی و مهندس علیرضا سرکار)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 • آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (۱۳۸۱)، نشریه شماره ۲۳۴، وزارت راه و ترابری انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • جزوات درسی روسازی پیشرفته اساتید گرامی دکتر امیر محمد طباطبایی، دکتر محمود عماری و آذرکیش

کنکور دکتری عمران راه و ترابری

دیدگاه‌ها ۲


ارسال تیکت جدید