معرفی سیستم پانل سه بعدی 3D Panel

معرفی سیستم پانل سه بعدی 3D Panel

در این پست به معرفی، بررسی مزایا و اجزای سیستم پانل سه بعدی 3D Panel که از آن به سیستم ساندویچ پنل نیز تعبیر می شود می پردازیم.

معرفی سیستم پانل سه بعدی (ساندویچ پنل)

سیستم پانل سه بعدی (3D Panel) اولین بار در سال 1967 توسط شخصی به نام ويکتور وايزمن در كالیفرنیای آمريکا به ثبت رسید.

اين پانل ها تركیبي از شبکه های مش بندی شده در طرفین خود می باشند كه اين شبکه ها از مفتول های 3 میلي متری كه به روش كششي سرد از مفتول 6/5 میلی متری تهیه شده اند شکیل شده اند.

اين مفتول ها با تکنولوژی جوش های نقطه ای به صورت شبکه درآمده اند.

صفحات پلي استايرن با ضخامت 3 الي 20 سانتي متر در بین شبکه های جوش قرار مي گیرند و شبکه های مش بندی شده طرفین پانل، توسط خرپاهای مورب (مفتول های برشگیر) به يکديگر جوش مي شوند.

سیستم پانل سه بعدی

شکل 1 : سیستم پنل سه بعدی شامل پلی استایرن و شبکه های فلزی مش بندی شده

در سیستم پانل سه بعدی به علت يکپارچگي ديوارها، سقف و نیز باربر بودن پانل ها و مکانیزم رفتار باكسي ساختمان، ستون ها و تیرها حذف مي شوند و به دلیل كاهش وزن سازه، نیروهای دينامیکي ناشي از زلزله و عوامل محیطي ديگر به شدت كاهش مي يابند.

پانل های سه بعدی را مي توان به هر شکل و ابعاد مورد نیاز به راحتي برش داد.

برش بازشوها اعم از درب و پنجره به راحتي امکان پذير است و تاسیسات برقی و مکانیکي قبل از بتن پاشي پانل ها در فضای خالي بین مش و پلي استايرن به سهولت قابل اجرا بوده و در نتیجه زمان نصب تاسیسات در اين روش سريع تر از روش های ديگر مي باشد.

پلي استايرن مصرفي در هسته اين پانل ها دارای مقاومت در برابر حريق با ضريب مقاومت استاندارد 90 تا 120 مي باشد.

وزني كه اين پانل ها پس از انجام شاتکريت (بتن پاشي) تحمل مي كنند با توجه به آزمايشات بار ساختماني انجام شده 200 كیلوگرم بر متر مربع مي باشد.

ساندویچ پنل

شکل 2 : بتن پاشی (شاتکریت) سیستم سازه ای 3D Panel

اجزای پانل های سه بعدی (ساندویچ پنل)

 • برش گیر
 • مفتول سرد كشیده شده
 • چشمه شبکه مش (ابعاد چشمه شبکه مش 50 تا 80 میلي متر مي باشد).
 • شبکه جوش شده (قطر مفتول های شبکه جوش شده از 2/5 تا 6 میلی متر می باشد)

مزایای پانل سه بعدی (ساندویچ پنل)

 • کاهش زمان اجرای سازه
 • افزایش عمر مفید ساختمان
 • نفوذناپذیری ساختمان در برابر حشرات
 • اجرای تاسیسات ساختمان قبل از بتن پاشی
 • عایق در برابر حرارت، برودت، رطوبت و صدا
 • سرعت حمل و نقل و سهولت بالا کشیدن پانل ها در ساختمان های مرتفع
 • صرفه جویی در هزینه فونداسیون و شناژ و اسکلت ساختمان های بلند
 • کاهش وزن سازه (از 777 کیلوگرم به 287 کیلوگرم کاهش می یابد)
 • مقاوم در برابر آتش سوزی (به علت وجود قشرهای بتنی طرفین پانل)
 • دستیابی به فضای مفید بیشتر (به علت ضخامت ناچیز دیوارهای سه بعدی)
 • مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله (به علت یکپارچگی سازه)
 • اجرای طرح های متنوع و نما سازی داخلی و خارجی در سیستم های قوسی و سینوسی.

سیستم پانل سه بعدی

شکل 3 : استفاده از ساندویچ پنل برای دکوراسیون

گردآورنده : مهندس سجاد تيموريان (کارشناس ارشد مهندسی مدیریت ساخت)

ویرایش و انتشار : پرتال جامع مهندسی عمران – ucivil.ir

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید