در این کتاب فناوری ساختمان های فلزی به مباحث زیر پرداخته شده است : فصل اول : شناخت مصالح فولادی تهیه آهن خام با روش احیای غیرمستقیم – روش کوره بلند فعل و انفعالات داخل کوره بلند نورد کاری انواع فولادها و … فصل دوم : سازه های فولادی مفهوم سازه انواع سازه های فولادی محاسن و معایب سازه های فولادی استانداردها و آ یین نامه های ساختمان های فولادی و … فصل سوم : شالوده ساختمان های فولادی فصل چهارم : اعضای فشاری (ستون) فصل پنجم : اعضای خمشی (تیرها) فصل ششم : اعضای محوری فصل هفتم : وسایل اتصال در سازه های فولادی (پرچ، پیچ و جوش) فصل هشتم : اتصالات در سازه های فولادی فصل نهم : سامانه های ساختمانی فصل دهم : سامانه های مورداستفاده در ساختمان های صنعتی فصل یازدهم : تولید صنعتی قطعات فولادی- روش کارخانه ای فصل دوازدهم : کنترل کیفیت در جوشکاری ساختمان

در این پست برای شما همراهان گروه مهندسی فراعمران کتاب ۲۴۴ صفحه ای فناوری ساختمان های فلزی که برای سال سوم فنی و حرفه ای بوده و چاپ جدید (سال ۹۲) آن می باشد را دانلود خواهید نمود.

در این کتاب درباره ساختمانهای فلزی و اجرای آن صحبت میشود و ضمن توصیح قسمت ها و اجزای مختلف این سازه ها و همچنین آشنایی با اتصالات نحوه درست اجرای این ساختمانها را نیز برای شما بیان میکند
این کتاب شامل ۲۴۵ صفحه می باشد که توسط مولفان زیر تالیف شده است :

 • شاپور طاحونی
 • محمد صالح رحیم لباف زاده
 • ابوالقاسم رافع
 • مجیدشجاعی

 

در این کتاب فناوری ساختمان های فلزی به مباحث زیر پرداخته شده است :
فصل اول : شناخت مصالح فولادی

 • تهیه آهن خام با روش احیای غیرمستقیم – روش کوره بلند
 • فعل و انفعالات داخل کوره بلند
 • نورد کاری
 • انواع فولادها
 • و …

فصل دوم : سازه های فولادی

 • مفهوم سازه
 • انواع سازه های فولادی
 • محاسن و معایب سازه های فولادی
 • استانداردها و آ یین نامه های ساختمان های فولادی
 • و …

فصل سوم : شالوده ساختمان های فولادی
فصل چهارم : اعضای فشاری (ستون)
فصل پنجم : اعضای خمشی (تیرها)
فصل ششم : اعضای محوری
فصل هفتم : وسایل اتصال در سازه های فولادی (پرچ، پیچ و جوش)
فصل هشتم : اتصالات در سازه های فولادی
فصل نهم : سامانه های ساختمانی
فصل دهم : سامانه های مورداستفاده در ساختمان های صنعتی
فصل یازدهم : تولید صنعتی قطعات فولادی- روش کارخانه ای
فصل دوازدهم : کنترل کیفیت در جوشکاری ساختمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید